Wednesday, 27 July 2011

Thánh Pha Pha là thánh gì?

Thánh Pha Pha Thánh Cha, tức giáo hoàng La Mã. Gốc của Pha pha là từ papa của tiếng La Tinh có nghĩa là giáo hoàng. Cụm từ Thánh Pha Pha chỉ thấy xuất hiện trên văn bản xưa.
Tôi mà lại có lầm hay sao ? – Ấy, chớ nên nói thế ! Người ta muốn cho không lầm, chỉ có đức thánh Pha-pha mới không lầm mà thôi !  (Phan Khôi, Nói chuyện cùng ông Lệ Thiên, Thần chung, Sài Gòn, số 253 ngày 22.11.1929)

Sách Thuật Tích Việc Nước Nam của linh mục Đặng Đức Tuấn (chép năm Canh Thìn 1880) gọi giáo hoàng là pa pa:
Rô Ma có một giáo hoàng
Cội đầu hội thánh mối mang đạo trời
Tuy là đạo ở khắp nơi
Giáo hữu chốn chốn vâng lời pa pa.

No comments:

Post a comment