Sunday, 10 February 2013

Do đâu có địa danh Sóc Trăng ?


Sóc Trăng là phiên âm của Srok Khléang tiếng Khơ me. Sroklàng; khléang nghĩa là kho tàng.
(Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố, “Khảo về tiếng ta”, Tri Tân Tạp Chí số 125, 1943:5) 

No comments:

Post a Comment