Thursday, 12 June 2014

Biệt cách dù hay biệt động quân?


Sách Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước tập 7 (đại tá, PGS TS Hồ Khang chủ biên, Viện Lịch Sử Quân Sự Việt Nam, nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia, 2007:136) ghi:

Ngày 17-4, đối phương đổ thêm Lữ đoàn dù 1 và Liên đoàn biệt động 81 xuống khu vực Núi Gió  (đông bắc thị xã) đánh vào sau đội hình của quân ta, giải tỏa áp lực xung quanh thị xã.

Có lẽ có sự nhầm lẫn gì ở đây. Quân Việt Nam Cộng Hòa không có đơn vị nào mang phiên hiệu liên đoàn biệt động 81. Đơn vị cứu viện An Lộc cùng lữ dù 1 ngày 17-4-1972 là liên đoàn biệt cách dù 81. Biệt cách dù (mũ xanh) không phải là biệt động quân (mũ nâu).

1 comment:

  1. Biệt cách dù hay biệt kích dù?

    ReplyDelete