Monday, 25 June 2018

Từ điển Pháp Việt của Hồ Hải Thụy (2002) - Mấy chỗ nên dịch lại (1)


Có việc phải đọc kỹ quyển từ điển này. Thấy vài hạt sạn, định ghi ra để đấy làm tư liệu. Giờ nhiều quá, làm không xuể nữa.

Đọc các ghi chú dưới đây như sau:
trang số, tiếng Pháp, bản dịch tiếng Việt của Hồ Hải Thụy, đề nghị dịch lại là167, base de données, gốc dữ liệu, cơ sở dữ liệu

169, un bataillon de chasseurs, một tiểu đoàn thiện xạ, một tiểu đoàn khinh binh

185, une canette de bière, một chai bia, một lon bia.

186 application bijective, áp dụng song ánh, song ánh

188 biomasse, toàn thể sinh vật trong một khu vực địa lý giới hạn, sinh khối

188 génie biomédical, nghệ thuật chế tạo máy móc phục vụ cho y học và sinh học, kỹ thuật y sinh

188, biométrie, khoa thống kê sinh vật, sinh trắc học

189, biosphère, sinh khí quyển, sinh quyển

204, Sa culture se borne à de vagues souvenirs, Văn hóa của anh ta bị hạn chế ở các kỷ 
niệm mơ hồ, Vốn liếng văn hóa của anh ta chẳng có gì ngoài mấy điều còn nhớ được lõm bõm

214, box-office, đăng ký thu nhập (của một nghệ sĩ), doanh thu phòng vé

214, Il vaut 5 millions au box-office, Anh ấy có đăng ký thu nhập 5 triệu, Nó mà ra rạp là phải thu về 5 triệu

217, faire une brèche à un pâté, làm lõm một chỗ ở miếng patê, khoét một miếng pa tê

217, bref, chiếu thư (của giáo hoàng), đoản sắc

236, Les cadets de Gascogne, các học sinh võ bị xứ Gatcônhơ, binh đoàn quý tộc tử đệ Gascogne dưới triều Louis 13

245, Le camarade Untel veut intervenir, Đồng chí Uynten muốn đọc tham luận, Đồng chí X muốn phát biểu

249, Une canette de bière, một chai bia nhỏ, Một lon bia

250, canon, đơn vị đong rượu bằng 1/8 panh, đơn vị đong rượu bằng 1/16 panh

251, cantonnement, sự trú quán, chỗ trú quán, sự đóng quân, nơi đóng quân

253, capitaine de corvette, chỉ huy, tàu hộ tống, hải quân thiếu tá

253, capitaine d’un port, thuyền trưởng một hải cảng, giám đốc cảng vụ

253, capitainerie, văn phòng trưởng bến cảng, văn phòng giám đốc cảng (từ ngữ xưa là phòng kiểm lưu điều hành hải cảng)


254, caporal-chef, cấp bậc trên hạ sĩ và dưới trung sĩ, hạ sĩ nhất
 

3 comments:

  1. Rất cảm ơn, mọi nhận xét đều đúng. Nếu có dịp tái bản, chúng tôi sẽ xin sửa chữa

    ReplyDelete
  2. Từ điển đó ra khá lâu rồi, dù có nhiều ưu điểm cũng nên duyệt lại.

    ReplyDelete