Friday, 23 September 2022

Thần kinh có vấn đề hay vốn từ ngữ có vấn đề?

Một bọn thần kinh cho rằng sau khi đất Ukraina sáp nhập vào Nga, đây không còn là chiến dịch quân sự đặc biệt mà là chiến tranh vệ quốc. Chiến tranh vệ quốc cho phép Nga dồn cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Nga. Nghe tưởng Hitler năm xưa sống lại. Đi chiếm của thiên hạ làm của mình rồi cố giữ và gọi là vệ quốc. Sau khi chiếm Hoàng Sa năm 1974, Trung Cộng bỗng dưng trở thành vệ quốc quân ở Tây Sa hả mấy thằng chăn bò kia?


Để khỏi mang tiếng là kẻ cướp, bọn chăn bò viện dẫn lịch sử (Những vùng đất kể trên vốn là của nước Nga, hiện nay người Nga và nói tiếng Nga chiếm đại đa số.) và mệnh trời (Nga phải bảo vệ 5 triệu người dân của họ trước sự tấn công của cuộc chiến ủy nhiệm mà Ukraine là tiền đồn). Nam Bộ vốn là của Cam-pu-chia. Cam-pu-chia có quyền gì với những vùng đất mà người Khơ-me đông hơn người Kinh? Năm 1978-1979 Trung Quốc có hay không có nghĩa vụ bảo vệ người Hoa ở Việt Nam? Và ai ủy nhiệm, ai gây chiến, ai tấn công? Không phải Nga bắn phát súng đầu tiên ngày 24 tháng 2 năm nay chứ?


Trong
mắt Mai Ngọc Quý cái tội to nhất của Ukraina có lẽ là:
Thế nhưng người Ukraine đã phỉ báng Chủ nghĩa Cộng sản, đập bỏ tượng đài của Lê Nin và các anh hùng Xô Viết, phủ nhận công lao của Liên Xô vĩ đại. Vậy thì họ chẳng còn xứng đáng để được thừa hưởng những gì mà họ từng được đặc ân. Của Nga thì trả lại cho Nga thôi.

 

Còn được bao nhiêu nước xứng đáng tồn tại trên cõi đời này? Sau Ukraina sẽ đến phiên nước nào đền tội xúc phạm Lê-nin?


No comments:

Post a Comment