Friday, 9 July 2021

Mục đích của bài viết là gì?

 khoe trình độ tiếng Việt của chú Tây Jan Rybnik trong một tác phẩm văn học có tựa đề là “Cỗ xe thắng gấp” (https://vnexpress.net/co-xe-thang-gap-4306640.html). Nhưng khoe thế này chưa đủ đô. Nguyên tác nguyên xi (không ai chỉnh sửa) mới là đỉnh của đỉnh.

No comments:

Post a Comment