Wednesday, 28 September 2011

Xe ba lua là xe gì?

Xe ba lua là xe tải hạng nặng. Gốc Pháp là poids lourd, vào tiếng Việt thành boa luaba lua. Ba lua thông dụng hơn. 

No comments:

Post a Comment