Monday, 30 December 2013

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ SÁU (từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 1979 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội)

QUỐC HỘI
*******
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**********

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1979


QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ SÁU
BIÊN BẢN TÓM TẮT
NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 1979
Buổi tối: Quốc hội họp phiên trù bị.
408 đại biểu Quốc hội có mặt,
76 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh, các Phó Chủ tịch Xuân Thủy, Phan Văn Đáng, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Xiển, Trần Đăng Khoa chủ tọa phiên họp.
Chương trình làm việc:
1. Mặc niệm các vị đại biểu Quốc hội đã từ trần;
2. Nghe báo cáo về việc bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội của Hoàng Văn Hoan và về kết quả bầu cử bổ sung một đại biểu Quốc hội ở tỉnh Thanh Hóa;
3. Nghe báo cáo của Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại biểu Quốc hội;
4. Thông qua nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của đại biểu được bầu bổ sung ở Thanh Hóa;
5. Thông qua chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội;
6. Bầu cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký;
7. Nghe báo cáo một số vấn đề về tổ chức kỳ họp Quốc hội.
1. Mặc niệm các vị đại biểu Quốc hội đã từ trần
Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh báo cáo với Quốc hội có hai đại biểu Quốc hội đã từ trần trong thời gian từ kỳ họp thứ năm của Quốc hội đến kỳ họp này:
- Đồng chí Nguyễn Lương Bằng, đại biểu Hà Nội, từ trần ngày 20/7/1979;
- Đồng chí Huỳnh Văn Trí, đại biểu An Giang, từ trần ngày 01/9/1979.
Toàn thể các đại biểu Quốc hội đứng dậy mặc niệm một phút.
2. Nghe báo cáo về việc bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội của Hoàng Văn Hoan và về kết quả bầu cử bổ sung một đại biểu Quốc hội ở tỉnh Thanh Hóa
Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban thường vụ Quốc hội Xuân Thủy đọc báo cáo về việc bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội của Hoàng Văn Hoan và về kết quả bầu cử bổ sung một đại biểu Quốc hội ở khu vực bầu cử IV của tỉnh Thanh Hóa.
3. Nghe báo cáo của Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại biểu Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại biểu Quốc hội Bùi Quang Tạo đọc báo cáo về việc thẩm tra tư cách đại biểu của vị đại biểu được bầu trong cuộc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội ở khu vực bầu cử IV tỉnh Thanh Hóa.
4. Thông qua nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của đồng chí Hoàng Minh Côn trúng cử trong cuộc bầu cử bổ sung ở Thanh Hóa
Đồng chí Bùi Quang Tạo đọc dự thảo nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của đồng chí Hoàng Minh Côn.
Sau khi thảo luận, toàn thể các đại biểu Quốc hội đã nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của đồng chí Hoàng Minh Côn.
5. Thông qua chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội
Đồng chí Xuân Thủy đọc dự thảo chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị, như sau:
Chủ nhật 23/12/1979
Tối 19 giờ:
Thứ hai 24/12/1979
Sáng 8 giờ:
8 giờ 45:

Chiều:


Thứ ba 25/12/1979
Sáng:

Chiều:
Thứ tư 26/12/1979
Sáng:
Chiều:
Thứ năm 27/12/1979
Sáng:
Chiều:

Thứ sáu 28/12/1979
Sáng:
Chiều:
Thứ bảy 29/12/1979
Sáng:


Giờ làm việc:
Sáng:
Chiều:
Tối (nếu có):

Quốc hội họp phiên trù bị

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội khai mạc kỳ họp;
- Chính phủ báo cáo;
- Chính phủ tiếp tục báo cáo;
- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao báo cáo;
- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo.

- Quốc hội họp riêng nghe báo cáo bổ sung;
- Nghe báo cáo về vấn đề kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khóa VI
Các đại biểu làm việc ở các tổ.

Các đại biểu làm việc ở các tổ.
Các đại biểu làm việc ở các tổ.

Các đại biểu làm việc ở các tổ.
- Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội thuyết trình;
- Các đại biểu đọc tham luận.

Các đại biểu đọc tham luận.
Các đại biểu đọc tham luận.

Quốc hội họp phiên bế mạc:
- Thông qua các nghị quyết;
- Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội bế mạc kỳ họp.

Từ 8 giờ đến 11 giờ 30
Từ 14 giờ đến 17 giờ 30
Từ 19 giờ 30 đến 21 giờ.
Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội.
6. Bầu cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký
Đồng chí Xuân Thủy đọc danh sách Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký của kỳ họp do Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị:
Đoàn Chủ tịch gồm 26 đồng chí sau đây:
1. Lê Duẩn
2. Nguyễn Hữu Thọ
3. Trường Chinh
4. Phạm Văn Đồng
5. Phạm Hùng
6. Võ Nguyên Giáp
7. Lê Thanh Nghị
8. Võ Chí Công
9. Huỳnh Tấn Phát
10. Văn Tiến Dũng
11. Lê Văn Lương
12. Xuân Thủy
13. Nguyễn Thị Thập
14. Nguyễn Xiển
15. Trần Đăng Khoa
16. Hoàng Quốc Việt
17. Phan Minh Tánh
18. Hòa thượng Thích Thiện Hào
19. Linh mục Võ Thành Trinh
20. Cầm Ngoan
21. Anh hùng Núp
22. Huỳnh Cương
23. Tôn Thất Tùng
24. Nguyễn Thị Hiếu
25. Trần Hanh
26. Hồ Giáo
Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, danh sách Đoàn Chủ tịch kỳ họp.
Đoàn thư ký gồm 5 đồng chí sau đây:
1. Đào Văn Tập
2. Nghiêm Chưởng Châu
3. Vũ Định
4. Nguyên Ngọc
5. Phạm Công Khanh.
Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, danh sách Đoàn thư ký của kỳ họp.
7. Nghe báo cáo một số vấn đề về tổ chức kỳ họp Quốc hội
Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Việt Dũng báo cáo một số vấn đề về tổ chức kỳ họp Quốc hội.
NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 1979
Buổi sáng: Sau khi các đại biểu Quốc hội long trọng làm lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội họp phiên khai mạc.
410 đại biểu Quốc hội có mặt,
74 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đọc diễn văn khai mạc và điều khiển phiên họp.
Phó Thủ tướng kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch nhà nước Lê Thanh nghị, thay mặt Hội đồng Chính phủ, báo cáo về “Tình hình kinh tế hiện nay và nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1980”.
Buổi chiều: Quốc hội họp phiên toàn thể.
410 đại biểu Quốc hội có mặt,
74 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ, trong Đoàn Chủ tịch, điều khiển phiên họp.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoàng Anh, thay mặt Hội đồng Chính phủ, báo cáo về “Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1978” và “Tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 1979; phương hướng nhiệm vụ tài chính và dự án ngân sách Nhà nước năm 1980”.
Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Phạm Hưng, được ủy nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, báo cáo về công tác của ngành tòa án nhân dân.
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Hữu Dực báo cáo về công tác của ngành kiểm sát nhân dân.
NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 1979
Buổi sáng: Quốc hội họp riêng không có người dự thính.
411 đại biểu Quốc hội có mặt,
73 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Đồng chí Hoàng Quốc Việt, trong Đoàn Chủ tịch, điều khiển phiên họp.
Chủ tịch Trường Chinh đọc tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về vấn đề kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội khóa VI.
Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị báo cáo bổ sung về tình hình và nhiệm vụ kinh tế.
Quốc vụ khanh Nguyễn Cơ Thạch báo cáo về công tác ngoại giao.
Buổi chiều: Các đại biểu Quốc hội làm việc ở các tổ.
NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 1979
Các đại biểu Quốc hội làm việc ở các tổ.
NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 1979
Buổi sáng: Các đại biểu Quốc hội làm việc ở các tổ.
Buổi chiều: Quốc hội họp phiên toàn thể.
403 đại biểu Quốc hội có mặt,
81 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Xiển, trong Đoàn Chủ tịch, điều khiển phiên họp.
Phó chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đăng đọc bản thuyết trình của Ủy ban về dự án kế hoạch Nhà nước năm 1980, dự toán ngân sách Nhà nước năm 1980 và tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1978.
Các đại biểu Quốc hội đọc tham luận:
- Đồng chí Trần Tạo, đại biểu Hải Hưng, đọc tham luận “Sử dụng tốt nhất mọi khả năng lao động, đất đai, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, sản xuất ra nhiều lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho công nghiệp, nông sản cho xuất khẩu…”.
- Đồng chí Từ Khải Hồng, đại biểu Quảng Ninh, đọc tham luận “Phát huy thế mạnh của địa phương, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh quyết tâm đẩy mạnh sản xuất, sẵn sàng chiến đấu”.
- Đồng chí Phan Hữu Phục, đại biểu Cửu Long, đọc tham luận “Tập trung sức đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, trọng tâm là lương thực, thực phẩm”.
- Đồng chí Nguyễn Thành Long, đại biểu Quảng Nam – Đà Nẵng, đọc tham luận “Quảng Nam – Đà Nẵng quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch Nhà nước năm 1980”.
- Đồng chí Vũ Định, đại biểu Bắc Thái, đọc tham luận “Công nhân, viên chức và các tổ chức công đoàn quyết vượt mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1980”.
- Đồng chí Lương Ích Lập, đại biểu Cao Bằng, đọc tham luận “Nhân dân các dân tộc Cao Bằng ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy mạnh sản xuất, tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới”.
- Đồng chí Lê Bạch Lan, đại biểu Thanh Hóa, đọc tham luận “Thanh Hóa quyết tâm đẩy mạnh sản xuất màu và chăn nuôi để thâm canh, tăng năng suất lúa màu, phấn đấu giải quyết vấn đề lương thực trên địa bàn tỉnh”.
- Đồng chí Trần Đăng Khoa, đại biểu Hà Bắc, đọc tham luận “Vấn đề hiệu quả lao động”.
- Đồng chí Nguyễn Hà Phan, đại biểu Hậu Giang, đọc tham luận “Vận dụng bước đi trong cải tạo nông nghiệp để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập của nông dân và bảo đảm thu mua ngày càng tốt”.
- Đồng chí Nguyễn Hộ, đại biểu thành phố Hồ Chí Minh, đọc tham luận “Phát huy thế mạnh, ra sức phát triển công nghiệp địa phương và công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng”.
- Đồng chí Phạm Quốc Tường, đại biểu Hải Phòng, đọc tham luận “Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ điều tra thăm dò khoáng sản trong kế hoạch Nhà nước năm 1980”.
- Đồng chí Nguyễn Văn Nhượng, đại biểu Đồng Tháp, đọc tham luận “Quyết tâm khai thác hết tiềm năng của vùng sâu Đồng Tháp”.
NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 1979
Buổi sáng: Quốc hội họp phiên toàn thể.
408 đại biểu Quốc hội có mặt,
76 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thập, trong Đoàn Chủ tịch, điều khiển phiên họp.
Các đại biểu Quốc hội tiếp tục đọc tham luận:
- Đồng chí Đỗ Thị Lý, đại biểu Hà Sơn Bình, đọc tham luận “Hòa Xá đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu, thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ sáu của Ban chấp hành trung ương Đảng”.
- Đồng chí Nguyễn Trung Thành, đại biểu Cửu Long, đọc tham luận “Hội liên hiệp nông dân tập thể ra sức vận động nông dân đẩy mạnh sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước”.
- Đồng chí Vù Mí Kẻ, đại biểu Hà Tuyên, đọc tham luận “Đẩy mạnh sản xuất lương thực, ổn định đời sống nhân dân, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc”.
- Đồng chí Y-Ngông Niê-kdăm, đại biểu Đắc Lắc, đọc tham luận “Đắc Lắc đẩy mạnh sản xuất cà phê xuất khẩu”.
- Đồng chí Đặng Kinh, đại biểu Hải Phòng, đọc tham luận “Lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục nâng cao sức mạnh chiến đấu, ra sức phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, chấp hành nghị quyết kỳ họp thứ sáu của Quốc hội khóa VI”.
- Đồng chí Nguyễn Duy Côn, đại biểu Hà Bắc, đọc tham luận “Hà Bắc ra sức tăng cường củng cố hợp tác xã sản xuất nông nghiệp để thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1980 về lương thực và thực phẩm”.
- Đồng chí Lâm Thị Mai, đại biểu An Giang, đọc tham luận “Đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, ổn định đời sống nhân dân, làm tốt nghĩa vụ với Nhà nước và xuất khẩu”.
- Đồng chí Phạm Công Khanh, đại biểu Hải Hưng, đọc tham luận “Phát huy vai trò xung kích cách mạng của thanh niên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
- Đồng chí Nguyễn Trung Mai, đại biểu Hà Nội, đọc tham luận “Hà Nội quyết phấn đấu thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1980”.
- Đồng chí Lưu Hữu Phước, đại biểu Hậu Giang, đọc tham luận “Giáo dục truyền thống dân tộc để xây dựng đạo đức xã hội chủ nghĩa”.
- Đồng chí Nguyễn Ngọc Kình, đại biểu Thái Bình, đọc tham luận “Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1980”.
- Đồng chí Nguyễn Thanh Thuần, đại biểu Thuận Hải, đọc tham luận “Trong vài năm tới, Thuận Hải phấn đấu tự giải quyết lương thực cho địa phương mình, kiên trì sản xuất bông vải và đẩy mạnh khai thác hải sản”.
Buổi chiều: Quốc hội họp phiên toàn thể.
408 đại biểu Quốc hội có mặt,
76 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trần Đăng Khoa, trong Đoàn Chủ tịch, điều khiển phiên họp.
Các đại biểu Quốc hội tiếp tục đọc tham luận:
- Đồng chí Hoàng Quốc Việt, đại biểu Quảng Ninh, đọc tham luận “Tôn trọng quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động trong việc xây dựng, thực hiện và kiểm tra kế hoạch Nhà nước”.
- Đồng chí Nguyễn Xiển, đại biểu Hà Nội, đọc tham luận “Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy tinh thần làm chủ tập thể của nhân dân lao động, khắc phục những mặt tiêu cực để hoàn thành tốt kế hoạch Nhà nước năm 1980”.
- Đồng chí Trần Tý, đại biểu Bắc Thái, đọc tham luận “Mở rộng mặt hàng gang thép đáp ứng nhu cầu cần thiết của một số ngành sản xuất”.
- Đồng chí Nguyên Công Bình, đại biểu Tiền Giang, đọc tham luận “Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất bung ra theo kế hoạch Nhà nước năm 1980”.
- Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, đại biểu thành phố Hồ Chí Minh, đọc tham luận “Phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin trong tình hình mới”.
- Đồng chí Hoàng Trường Minh, đại biểu Lạng Sơn, đọc tham luận “Quyết tâm đẩy mạnh sản xuất, bảo vệ vững chắc biên giới phía Bắc của Tổ quốc”.
- Đồng chí Nguyễn Thị Định, đại biểu Bến Tre, đọc tham luận “Phụ nữ Việt Nam nỗ lực góp phần xây dựng và thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1980”.
- Đồng chí Doanh Hằng, đại biểu Bắc Thái, đọc tham luận “Phát huy tiềm năng sẵn có về đất đai, lao động để đẩy mạnh việc phát triển màu và cây công nghiệp, đảm bảo giao thông vận tải’.
- Đồng chí Phạm Thị Liên, đại biểu Hà Nam Ninh, đọc tham luận “Quan tâm giải quyết đời sống công nhân, đẩy mạnh sản xuất trong ngành dệt”.
- Đồng chí Cao Sơn Hải, đại biểu Thanh Hóa, đọc tham luận “Cần nhanh chóng cải tiến việc thi vào cấp III và đại học để thực hiện mục tiêu cải cách giáo dục và hạn chế những hiện tượng tiêu cực trong xã hội hiện nay do thi cử gây ra”.
- Đồng chí Nguyễn Văn Thủ, đại biểu thành phố Hồ Chí Minh, đọc tham luận “Xúc tiến mạnh mẽ việc sản xuất thuốc tự túc bằng dược liệu trong nước”.
- Đồng chí Hoàng Minh Thông, đại biểu Vĩnh Phú, đọc tham luận “Phát triển hàng tiêu dùng của Vĩnh Phú”.
- Đồng chí Vàng Chừ Súa, đại biểu Sơn La, đọc tham luận “Phát huy tiềm năng kinh tế, Sơn La quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1980”.
- Đồng chí Trịnh Văn Nở, đại biểu Bến Tre, đọc tham luận “Bến Tre phát huy tiềm năng sẵn có, sản xuất nhiều sản phẩm phục vụ đời sống nhân dân và xuất khẩu”.
- Đồng chí Nguyễn Văn Yển, đại biểu Hải Phòng, đọc tham luận “Công nghiệp địa phương sản xuất hàng tiêu dùng”.
- Đồng chí Bùi Xuân Sơn, đại biểu Hà Nam Ninh, đọc tham luận “Kế hoạch năm 1980 gắn liền với thực hiện nghị quyết 6 và đổi mới làm kế hoạch từ cơ sở”.
- Đồng chí Nguyễn Kim, đại biểu Hà Nội, đọc tham luận “Phát huy khả năng tiềm tàng về nguyên liệu trong nước, đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu”.
Chủ tịch điều khiển phiên họp báo cáo với Quốc hội: Tất cả 41 đại biểu Quốc hội có tham luận đều đã đọc tại hội trường. Ngoài ra, 2 đại biểu có tên sau đây đề nghị không đọc mà chỉ đăng tham luận của mình vào tập Các văn kiện của Quốc hội:
- Lê Minh Đức, đại biểu Cửu Long,
- Đỗ Xuân Sảng, đại biểu Hà Nội.
NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1979
Buổi sáng: Quốc hội họp phiên toàn thể
410 đại biểu Quốc hội có mặt,
74 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Xuân Thủy, trong Đoàn Chủ tịch, điều khiển phiên họp.
Quốc hội đã nghe các thành viên sau đây của Hội đồng Chính phủ báo cáo bổ sung và trả lời các câu hỏi và chất vấn của các đại biểu Quốc hội về những vấn đề của ngành mình:
1. Đồng chí Hoàng Anh, Bộ trưởng Bộ Tài chính;
2. Đồng chí Trần Quyết, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;
3. Đồng chí Nguyễn Thọ Chân, Bộ trưởng Bộ Lao động;
4. Đồng chí Lê Thanh Nghị, Phó Thủ tướng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.
Buổi chiều: Quốc hội họp phiên bế mạc từ 15 giờ.
410 đại biểu Quốc hội có mặt,
74 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh, trong Đoàn Chủ tịch, điều khiển phiên họp.
1. Thông qua các nghị quyết
a. Về nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1980:
Đồng chí Nghiêm Chưởng Châu, trong Đoàn thư ký, đọc dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1980.
Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.
b. Phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm 1980:
Đồng chí Nghiêm Chưởng Châu đọc dự thảo nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm 1980.
Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.
c. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1978:
Đồng chí Nghiêm Chưởng Châu đọc dự thảo nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1978.
Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.
d. Về việc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khóa VI:
Đồng chí Nghiêm Chưởng Châu đọc dự thảo nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khóa VI.
Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.
2. Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội bế mạc kỳ họp
Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trường Chinh đọc diễn văn bế mạc kỳ họp thứ sáu của Quốc hội khóa VI.
Toàn thể các đại biểu Quốc hội đứng dậy vỗ tay rất lâu nhiệt liệt hoan nghênh thắng lợi của kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa VI.
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VI, kỳ họp thứ sáu bế mạc lúc 15 giờ 20 ngày 29 tháng 12 năm 1979.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ
Đào Văn Tập
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Xuân Thủy

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC XÁC NHẬN TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ HOÀNG MINH CÔN
QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khóa VI, kỳ họp thứ sáu
Căn cứ vào điều 56 của Hiến pháp năm 1959;
Sau khi nghe Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại biểu Quốc hội báo cáo về kết quả việc thẩm tra,
QUYẾT NGHỊ:
Xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của đồng chí Hoàng Minh Côn trúng cử trong cuộc bầu cử bổ sung tiến hành ngày 02 tháng 12 năm 1979 ở khu vực bầu cử IV, tỉnh Thanh Hóa.


Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 1979
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Trường Chinh

NGHỊ QUYẾT
THÔNG QUA NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1980
QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khóa VI, kỳ họp thứ sáu
Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng Chính phủ về tình hình kinh tế hiện nay và nhiệm vụ của kế hoạch Nhà nước năm 1980;
Sau khi nghe thuyết trình của Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội,
QUYẾT NGHỊ:
1. Tán thành báo cáo của Hội đồng Chính phủ về tình hình kinh tế nước ta hiện nay và nhiệm vụ của kế hoạch nhà nước năm 1980.
2. Thông qua kế hoạch Nhà nước năm 1980 với những chỉ tiêu chủ yếu sau đây:
- Giá trị tổng sản lượng nông nghiệp tăng 11,3% so với năm 1979, trong đó:
Sản lượng lương thực: 15 triệu tấn,
Đàn lợn: 10 triệu con.
- Giá trị tổng sản lượng công nghiệp tăng 4,7% so với năm 1979, trong đó giá trị tổng sản lượng công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tăng 9% so với năm 1979;
- Khối lượng hàng hóa vận tải trong nước: 56 triệu tấn và 5 tỷ 200 triệu tấn/km;
- Khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn tập trung của Nhà nước: 3700 triệu đồng;
- Kim ngạch xuất khẩu tăng 23% so với năm 1979;
- Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ của thị trường có tổ chức tăng 14,5% so với năm 1979;
- Số học sinh được tuyển vào các hệ đào tạo:
Đại học và cao đẳng: 30 nghìn người,
Trung học chuyên nghiệp: 61 nghìn người,
Công nhân kỹ thuật: 92 nghìn 600 người.
- Tổng số học sinh phổ thông: 12 triệu người;
- Số giường bệnh và giường điều dưỡng: 201 nghìn giường.
3. Giao trách nhiệm cho Hội đồng Chính phủ thi hành những biện pháp thiết thực và tích cực nhất, đặc biệt là ban hành kịp thời các chính sách cụ thể, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ trách nhiệm, chế độ kỷ luật, chế độ bảo vệ của công và chế độ phục vụ nhân dân, nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức quản lý và chỉ đạo thực hiện, bảo đảm hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1980, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển trong những năm sau.
4. Quốc hội kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước nêu cao tinh thần tự lực tự cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, đồng khởi thi đua lao động sản xuất và tiết kiệm, tăng năng suất lao động, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1980, lập nhiều thành tích để chào mừng những ngày kỷ niệm lớn của dân tộc.


Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1979
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Trường Chinh

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC KÉO DÀI NHIỆM KỲ CỦA QUỐC HỘI KHÓA VI
QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khóa VI, kỳ họp thứ sáu
Căn cứ vào điều 45 và điều 53 của Hiến pháp năm 1959;
Xét rằng Quốc hội khóa VI cần có thời gian để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Hiến pháp mới;
Xét đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội,
QUYẾT NGHỊ:
1. Kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khóa VI.
2. Giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VII vào thời gian thích hợp, sau khi có Hiến pháp mới


Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1979
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Trường Chinh

Thursday, 26 December 2013

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ BẢY (từ ngày 11 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 1980 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội) BIÊN BẢN TÓM TẮT NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 1980


QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ BẢY
(từ ngày 11 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 1980 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội)
Buổi tối: Quốc hội họp phiên trù bị.
433 đại biểu Quốc hội có mặt,
49 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường-Chinh, các Phó chủ tịch Xuân-Thủy, Phan Văn Đáng, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Xiển, Trần Đăng Khoa chủ tọa phiên họp.
Chương trình làm việc:
1. Mặc niệm các vị đại biểu Quốc hội đã từ trần;
2. Nghe báo cáo về việc xét xử Nguyễn Thúc Tuân và bắt giữ Chu Văn Tấn;
3. Thông qua chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội;
4. Bầu cử Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký.
Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Xuân-Thủ báo cáo với Quốc hội có 2 đại biểu Quốc hội đã từ trần trong thời gian từ kỳ họp thứ sáu của Quốc hội đến kỳ họp này:
- Đồng chí Nguyễn Đăng Đại, đại biểu Hải Hưng, từ trần ngày 29-03-1980;
- Đồng chí Tôn Đức Thắng, đại biểu Hà Nội, từ trần ngày 30-03-1980.
Toàn thể các đại biểu Quốc hội đứng dậy mặc niệm một phút.
Trong phiên khai mạc kỳ họp ngày 12-12-1980, Quốc hội sẽ tổ chức lễ tưởng niệm đồng chí Tôn Đức Thắng.
Đồng chí Xuân-Thủy báo cáo với Quốc hội:
- Nguyễn Thúc Tuân, nguyên đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Trị Thiên, can tội gián điệp, đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên kết án 18 năm tù. Vì vậy Nguyễn Thúc Tuân đương nhiên mất tư cách đại biểu Quốc hội;
- Chu Văn Tấn, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội, nguyên đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Thái, đã có những hoạt động câu kết với nhà cầm quyền phản động Trung Quốc làm nguy hại cho quốc gia nên Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho phép các cơ quan có thẩm quyền bắt giữ y để xét hỏi theo pháp luật. Việc xét hỏi còn đang tiếp tục.
Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Việt Dũng đọc dự thảo chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị, như sau:
Thứ năm 11-12-1980
Sáng 8 giờ: Họp các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội.
Tối 19 giờ: Quốc hội họp phiên trù bị.
Thứ sáu 12-12-1980
Sáng 8 giờ: Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
8 giờ 45: - Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội đọc diễn văn khai mạc;
- Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng;
- Chủ tịch Ủy ban dự thảo Hiến pháp đọc báo cáo về dự thảo Hiến pháp mới.
Chiều 14 giờ: - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban thường vụ Quốc hội đọc tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp mới;
- Quyền Chủ nhiệm Ủy ban dự án pháp luật đọc tờ trình về dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội.
Thứ bảy 13-12-1980
Sáng 8 giờ: Các đại biểu nghiên cứu tài liệu.
Chiều 14 giờ: Các đại biểu làm việc ở tổ.
Chủ nhật 14-12-1980
Sáng 8 giờ: Các đại biểu làm việc ở tổ.
Chiều 14 giờ: Các đại biểu làm việc ở tổ.
Thứ hai 15-12-1980: Nghỉ
Thứ ba 16-12-1980
Sáng và chiều: Các đại biểu tham luận ở hội trường.
Thứ tư 17-12-1980
Sáng 8 giờ: Các đại biểu tiếp tục tham luận.
Chiều 15 giờ 30: Chủ tịch Ủy ban dự thảo Hiến pháp trình bày ý kiến của Ủy ban về những ý kiến của các đại biểu Quốc hội đối với dự thảo Hiến pháp mới.
Thứ năm 18-12-1980
Sáng: Nghỉ.
Chiều 14 giờ: Đại diện Ủy ban dự thảo Hiến pháp đọc dự thảo Hiến pháp đã được chỉnh lý sau khi có ý kiến của các đại biểu Quốc hội;
- Quốc hội biểu quyết thông qua Hiến pháp;
- Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban thường vụ Quốc hội đọc dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp sau khi có ý kiến của đại biểu Quốc hội;
- Quốc hội biểu quyết;
- Quyền Chủ nhiệm Ủy ban dự án pháp luật đọc dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội;
- Quốc hội biểu quyết.
Thứ sáu 19-12-1980
Sáng 9 giờ: Lễ ký văn kiện về Hiến pháp mới.
Chiều: Nghỉ.
Thứ bảy 20-12-1980
Sáng 8 giờ: Hội đồng Chính phủ báo cáo về:
1. Tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1980, nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1981;
2. Tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 1980, dự án ngân sách Nhà nước năm 1981;
3. Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1979.
Chiều 14 giờ: - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao báo cáo;
- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo đề nghị Quốc hội phê chuẩn pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 23-06-1980 bổ sung và sửa đổi một số điểm về thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh.
15 giờ 30: Quốc hội họp riêng nghe Bộ trưởng Bộ Ngoại giao báo cáo.
Chủ nhật 21-12-1980: Nghỉ.
Thứ hai 22-12-1980
Sáng 8 giờ: Quốc hội họp riêng nghe Chính phủ báo cáo bổ sung về kế hoạch Nhà nước.
Chiều: Các đại biểu làm việc ở tổ.
Thứ ba 23-12-1980
Sáng: Các đại biểu làm việc ở tổ.
Chiều:  - Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội thuyết trình;
- Các đại biểu tham luận ở hội trường.
Thứ tư 24-12-1980
Sáng và chiều: Các đại biểu tiếp tục tham luận.
Thứ năm 25-12-1980
Sáng và chiều: Các Bộ trưởng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.
Thứ sáu 26-12-1980
Sáng: Nghỉ.
Chiều 14 giờ: Quốc hội họp phiên bế mạc:
1. Thông qua các nghị quyết:
a) Về nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1981;
b) Phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm 1981;
c) Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1979;
d) Phê chuẩn Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 23-6-1980 bổ sung và sửa đổi một số điểm về thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh.
2. Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội bế mạc kỳ họp.
Giờ làm việc:
Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ 30,
Chiều: Từ 14 giờ đến 17 giờ 30,
Tối (nếu có): Từ 19 giờ 30 đến 21 giờ.
Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội.
Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban thường vụ Quốc hội Xuân-Thủy đọc danh sách Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký của kỳ họp do Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị.
Đoàn chủ tịch gồm 31 đồng chí sau đây:
1. Lê Duẩn
2. Nguyễn Hữu Thọ
3. Trường-Chinh
4. Phạm Văn Đồng
5. Phạm Hùng
6. Nguyễn Duy Trinh
7. Lê Thanh Nghị
8. Võ Chí Công
9. Huỳnh Tấn Phát
10. Văn Tiến Dũng
11. Lê Văn Lương
12. Xuân-Thủy
13. Phan Văn Đáng
14. Nguyễn Thị Thập
15. Nguyễn Xiển
16. Nghiêm Xuân Yêm
17. Trần Đăng Khoa
18. Hoàng Quốc Việt
19. Phan Minh Tánh
20. Hòa Thượng Thích Thiện Hào
21. Linh Mục Võ Thành Trinh
22. Bùi San
23. Nguyễn Xuân Hữu
24. Cầm Ngoan
25. Võ Thế Bảo
26. Anh Hùng Núp
27. Huỳnh Cương
28. Phạm Gia Triệu
29. Nguyễn Thị Hiếu
30. Trần Hanh
31. Hồ Giáo.
Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua bằng cách giơ tay, danh sách Đoàn chủ tịch kỳ họp.
Đoàn thư ký gồm 5 đồng chí sau đây:
1. Đào Văn Tập
2. Nghiêm Chưởng Châu
3. Phạm Công Khanh
4. Vũ Định
5. Nguyên Ngọc.
Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, danh sách Đoàn thư ký của kỳ họp.
Buổi sáng: Sau khi các đại biểu Quốc hội long trọng làm lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội họp phiên khai mạc.
438 đại biểu Quốc hội có mặt.
44 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.
Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường-Chinh đọc diễn văn khai mạc.
Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ đọc Lời phát biểu tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Toàn thể các đại biểu Quốc hội đứng dậy kính cẩn mặc niệm trong tiếng nhạc cảm động và bầu không khí trang nghiêm.
Đồng chí Trường-Chinh, ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban dự thảo Hiến pháp, báo cáo về dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Buổi chiều: Quốc hội họp phiên toàn thể.
438 đại biểu Quốc hội có mặt.
44 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.
Đồng chí Xuân-Thủy, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban thường vụ Quốc hội, đọc tờ trình về dự thảo nghị quyết quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quyền Chủ nhiệm Ủy ban dự án pháp luật của Quốc hội Phan Anh, đọc tờ trình của Ủy ban này về dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 1980
Các đại biểu Quốc hội làm việc ở tổ.
NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 1980
Các đại biểu Quốc hội làm việc ở tổ.
NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 1980
Quốc hội nghỉ.
NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 1980
Buổi sáng: Quốc hội họp phiên toàn thể.
427 đại biểu Quốc hội có mặt.
55 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thập, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.
Các đại biểu Quốc hội đọc tham luận:
- Đồng chí Nguyễn Ngọc Hồ, đại biểu Hoàng Liên Sơn, đọc tham luận “Nhân dân các dân tộc tỉnh Hoàng Liên Sơn nguyện chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp mới”.
- Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, đại biểu Đồng Tháp, đọc tham luận “Những việc Đảng và Nhà nước cần phải làm để bảo đảm cho Hiến pháp và pháp luật được nghiêm chỉnh thi hành”.
- Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, đại biểu Hải Phòng, đọc tham luận “Giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn nhiệt liệt hoan nghênh và nguyện chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
- Đồng chí Giang Nam, đại biểu Thuận Hải, đọc tham luận “Hiến pháp mới, một bảo đảm vững chắc cho sự phát triển tài năng”.
- Đồng chí Võ Thái Bảo, đại biểu An Giang, đọc tham luận “Phát huy sức mạnh của Hiến pháp mới, nhân dân tỉnh An Giang quyết tâm hoàn thành thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.
- Đồng chí Hoàng Thị Sáu, đại biểu Quảng Ninh, đọc tham luận “Phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động trong xây dựng và thực hiện Hiến pháp”.
- Đồng chí Hoàng Quốc Việt, đại biểu Quảng Ninh, đọc tham luận “Hiến pháp mới tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò tích cực của Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
- Đồng chí Nguyễn Văn Trung, đại biểu Đồng Nai, đọc tham luận “Chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp mới là bảo đảm đầy đủ quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động”.
- Đồng chí Nguyễn Trung Thành, đại biểu Cửu Long, đọc tham luận “Hiến pháp mới thể chế hóa quyền làm chủ tập thể của giai cấp nông dân”.
- Đồng chí Vì Văn Mòn, đại biểu Sơn La, đọc tham luận “Nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp mới là con đường cứu sống các dân tộc thiểu số”.
- Đồng chí Phạm Công Khanh, đại biểu Hải Hưng, đọc tham luận “Tuổi trẻ trong việc thi hành Hiến pháp mới”.
- Đồng chí Cổ Kim Thành, đại biểu Bình Trị Thiên, đọc tham luận “Phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động để thi hành và bảo vệ Hiến pháp”.
- Đồng chí Núp, đại biểu Gia Lai - Kon Tum, đọc tham luận “Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum quyết tâm thực hiện thắng lợi Hiến pháp mới”.
- Hòa thượng Thích Thiện Hào, đại biểu Tiền Giang, đọc tham luận “Người phật giáo Việt Nam hân hoan đón mừng Hiến pháp mới, nguyện tuân hành nghiêm chỉnh đạo luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
- Đồng chí Hà Kế Tấn, đại biểu Hà Sơn Bình, đọc tham luận “Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa”.
Buổi chiều: Quốc hội họp phiên toàn thể.
427 đại biểu Quốc hội có mặt.
55 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Đồng chí Hoàng Quốc Việt, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.
Các đại biểu Quốc hội tiếp tục đọc tham luận:
- Đồng chí Hoàng Minh Côn, đại biểu Thanh Hóa, đọc tham luận “Về dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
- Đồng chí Trần Duy Hưng, đại biểu Hà Nội, đọc tham luận “Nhân dân thủ đô phát huy quyền làm chủ tập thể, phấn khởi và nghiêm chỉnh xây dựng và thực hiện Hiến pháp”.
- Đồng chí Doanh Hằng, đại biểu Bắc Thái, đọc tham luận “Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Thái quyết tâm thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
- Đồng chí Trần Hanh, đại biểu Vĩnh Phú, đọc tham luận “Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng chuẩn bị cho thế hệ trẻ sẵn sàng làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc”.
- Đồng chí Nguyễn Thành Long, đại biểu Quảng Nam - Đà Nẵng, đọc tham luận “Nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng quyết tâm thi hành Hiến pháp mới”.
- Đồng chí Ka-H’Yiêng, đại biểu Đắc Lắc, đọc tham luận “Cán bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắc Lắc vô cùng phấn khởi, nguyện thi hành triệt để Hiến pháp mới”.
- Đồng chí Nghiêm Xuân Yêm, đại biểu Hà Nội, đọc tham luận “Đoàn kết nhất trí cao, chấp hành Hiến pháp mới, giành thắng lợi mới”.
- Đồng chí Nguyễn Văn Giầu, đại biểu thành phố Hồ Chí Minh, đọc tham luận “Hiến pháp và người công dân mới được giải phóng”.
- Đồng chí Chế Lan Viên, đại biểu Hà Nam Ninh, đọc tham luận “Văn học nghệ thuật và Hiến pháp”.
- Đồng chí Trình Văn Cứng, đại biểu Long An, đọc tham luận “Cán bộ và nhân dân tỉnh Long An, quyết tâm thực hiện Hiến pháp mới, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên”.
- Đồng chí Nguyễn Duy Côn, đại biểu Hà Bắc, đọc tham luận “Tăng cường hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp bảo đảm quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động”.
- Đồng chí Nguyễn Văn Cung, đại biểu Nghệ Tĩnh, đọc tham luận “Hiến pháp đặt nền móng cho khoa học kỹ thuật nước nhà và khoa học kỹ thuật thủy lợi được phát triển mạnh mẽ”.
- Đồng chí Phạm Văn Tiệp, đại biểu Hải Phòng, đọc tham luận “Một số ý kiến về việc thi hành Hiến pháp mới”.
- Đồng chí Nguyễn Thành Dương, đại biểu Tây Ninh, đọc tham luận  “ Nhân dân Tây Ninh tham gia xây dựng và tích cực thực hiện Hiến pháp mới”
- Đồng chí Đinh Xuân Trâm, đại biểu Nghĩa Bình, đọc tham luận “Phát huy quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của nhân dân lao động để thi hành Hiến pháp mới”.
Buổi sáng: Quốc hội họp phiên toàn thể.
422 đại biểu Quốc hội có mặt,
60 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trần Đăng Khoa, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.
Các đại biểu Quốc hội tiếp tục đọc tham luận:
- Đồng chí Nguyễn Xiển, đại biểu Hà Nội, đọc tham luận “Đảng xã hội Việt Nam nhất trí tán thành bản dự thảo Hiến pháp mới”.
- Đồng chí Huỳnh Cương, đại biểu Hậu Giang, đọc tham luận “Hiến pháp mới phản ánh đúng nguyện vọng, tình cảm đồng bào Khơ-me Nam Bộ”.
- Đồng chí Mai Dương, đại biểu Phú Khánh, đọc tham luận “Phát huy hiệu lực pháp chế xã hội chủ nghĩa trong công tác quản lý Nhà nước”.
- Đồng chí Hoàng Trường Minh, đại biểu Lạng Sơn, đọc tham luận “Niềm tin của các dân tộc miền núi đối với Hiến pháp mới”.
- Đồng chí Nguyễn Thị Được, đại biểu Minh Hải, đọc tham luận “Phụ nữ Việt Nam phấn khởi mừng đón Hiến pháp mới”.
- Đồng chí Phạm Thị Thanh Vân (tức Ngô Bá Thành), đại biểu thành phố Hồ Chí Minh, đọc tham luận “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và vấn đề nhân quyền”.
- Đồng chí Trương Văn Nghĩ, đại biểu Sông Bé, đọc tham luận “Vấn đề Nhà nước quản lý xã hội theo pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa”.
- Đồng chí Lương Ích Lập, đại biểu Cao Bằng, đọc tham luận “Hiến pháp mới là sức mạnh để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
- Đồng chí Vù Mí Kẻ, đại biểu Hà Tuyên, đọc tham luận “Nhân dân các dân tộc Hà Tuyên quyết tâm thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp mới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
- Linh mục Võ Thành Trinh, đại biểu Đồng Tháp, đọc tham luận “Người Công giáo nhiệt liệt hoan nghênh và nghiêm chỉnh thực hiện Hiến pháp mới”.
- Đồng chí Hà Giang Dẻ, đại biểu Lâm Đồng, đọc tham luận “Đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng nhiệt liệt hoan nghênh Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
- Đồng chí Nguyễn Ngọc Kình, đại biểu Thái Bình, đọc tham luận “Chỉ có đất đai sở hữu toàn dân mới có chủ nghĩa xã hội thật sự”.
- Đồng chí Võ Thị Liễu, đại biểu Kiên Giang, đọc tham luận “Hiến pháp mới ra đời tạo nên một sức mạnh to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
- Đồng chí Nguyễn Thành Phát, đại biểu Bến Tre, đọc tham luận “Làm thế nào để lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Hiến pháp mới”.
- Đồng chí Giàng A Páo, đại biểu Lai Châu, đọc tham luận “Phát biểu về chuyên chính vô sản và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động”.
- Đồng chí Nguyễn Văn Tôn, đại biểu Vĩnh Phú, đọc tham luận “Những việc cần làm để thực hiện Hiến pháp mới”.
Buổi chiều: Quốc hội họp riêng không có người dự thính.
422 đại biểu Quốc hội có mặt,
60 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Xuân-Thủy, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.
Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường-Chinh, thay mặt Đoàn chủ tịch kỳ họp, tổng kết cuộc thảo luận dự thảo Hiến pháp của các đại biểu Quốc hội và đề nghị chỉnh lý dự thảo Hiến pháp trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu, trước khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua.
Buổi sáng: Quốc hội nghỉ.
Buổi chiều: Quốc hội họp phiên toàn thể.
437 đại biểu Quốc hội có mặt,
45 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Đồng chí Trường-Chinh, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.
Đồng chí Đào Văn Tập, thay mặt Ủy ban dự thảo Hiến pháp đọc toàn văn bản dự thảo Hiến pháp đã được chỉnh lý.
Đúng 15 giờ 25 phút, toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, bản Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(«).
Quân nhạc đã long trọng cử Quốc ca sau khi Hiến pháp mới được thông qua.
Đồng chí Xuân-Thủy, đọc dự thảo nghị quyết quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết nói trên(ª).
Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô Hà Nội đến chào mừng Quốc hội và hoan nghênh bản Hiến pháp mới.
Quyền Chủ nhiệm Ủy ban dự án pháp luật của Quốc hội Phan Anh, đọc dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội đã được chỉnh lý.
Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội(«).
Đoàn đại biểu thiếu niên và nhi đồng đến chào mừng Quốc hội và bày tỏ niềm vui của thế hệ trẻ nước ta đối với Hiến pháp mới.
Buổi sáng (lúc 9 giờ): Lễ ký văn kiện tại Phủ chủ tịch:
- Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường-Chinh, thay mặt Đoàn chủ tịch kỳ họp, ký nghị quyết của Quốc hội thông qua Hiến pháp mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ ký lệnh công bố Hiến pháp mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Buổi chiều: Quốc hội nghỉ.
Buổi sáng: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.
420 đại biểu Quốc hội có mặt,
62 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.
Phó thủ tướng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước Nguyễn Lam, thay mặt Hội đồng Chính phủ, đọc báo cáo về Tình hình kinh tế hiện nay và nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1981.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoàng Anh, thay mặt Hội đồng Chính phủ, đọc báo cáo về Tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 1980; phương hướng, nhiệm vụ tài chính và dự án ngân sách Nhà nước năm 1981 và Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1979.
Buổi chiều: Quốc hội họp phiên toàn thể.
420 đại biểu Quốc hội có mặt,
62 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Xiển, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.
Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao Phạm Hưng, được sự ủy nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đọc báo cáo về công tác của ngành Tòa án nhân dân.
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Hữu Dực, đọc báo cáo về công tác của ngành kiểm sát nhân dân.
Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trần Đăng Khoa, đọc báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội phê chuẩn Pháp lệnh ngày 23 tháng 06 năm 1980 sửa đổi và bổ sung một số điểm về thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh.
Quốc hội họp riêng, không có người dự thính để nghe Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, thay mặt Hội đồng Chính phủ, báo cáo về công tác ngoại giao của Chính phủ.
Quốc hội nghỉ.
Buổi sáng: Quốc hội họp riêng, không có người dự thính.
417 đại biểu Quốc hội có mặt,
65 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Phan Văn Đáng, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.
Phó thủ tướng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước Nguyễn Lam, thay mặt Hội đồng Chính phủ, báo cáo bổ sung về tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1980 và nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1981.
Buổi chiều: Các đại biểu Quốc hội làm việc ở các tổ.
Buổi sáng: Các đại biểu Quốc hội làm việc ở các tổ.
Buổi chiều: Quốc hội họp phiên toàn thể.
423 đại biểu Quốc hội có mặt,
59 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Phan Văn Đáng, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.
Đồng chí Nguyên Ngọc, trong Đoàn thư ký, đọc điện văn của Phó thủ tướng Võ Nguyên Giáp gửi từ Lu-an-đa (Ăng-gô-la) về chào mừng Quốc hội và đọc danh sách các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cá nhân đã gửi điện, thư đến chào mừng Quốc hội và hoan nghênh Hiến pháp mới.
Phó chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đăng đọc thuyết trình của Ủy ban về các báo cáo của Chính phủ; về tình hình kinh tế hiện nay và nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1981; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 1980; dự án ngân sách Nhà nước năm 1981 và quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1979.
Các đại biểu Quốc hội đọc tham luận:
- Đồng chí Nguyễn Ký Ức, đại biểu Cửu Long, đọc tham luận “Cửu Long góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn về lương thực”.
- Đồng chí Nguyễn Công Bình, đại biểu Tiền Giang, đọc tham luận “Cần chỉ đạo tập trung và có biện pháp tốt để giải quyết vấn đề lương thực”.
- Đồng chí Nguyễn Hữu Truyền, đại biểu Quảng Ninh, đọc tham luận “Công nhân mỏ quyết tâm đẩy mạnh sản xuất than, đáp ứng yêu cầu của cả nước”.
- Đồng chí Trần Ngọc Trác, đại biểu Thuận Hải, đọc tham luận “Vấn đề lương thực, bông và cá ở Thuận Hải”.
- Đồng chí Đặng Kinh, đại biểu Hải Phòng, đọc tham luận “Về kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng và nhiệm vụ quân đội xây dựng kinh tế mới”.
- Đồng chí Võ Thái Bảo, đại biểu An Giang, đọc tham luận “Đẩy mạnh phát triển sản xuất, huy động tốt lương thực và thực phẩm”.
- Đồng chí Nguyễn Xuân Nguyên, đại biểu Đắc Lắc, đọc tham luận “Phát huy và sử dụng tốt hơn nữa tiềm năng kinh tế ở các tỉnh Tây Nguyên để góp phần xây dựng đất nước”.
- Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, đại biểu Đồng Tháp, đọc tham luận “Đồng Tháp quyết vươn lên thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1981”.
Buổi sáng: Quốc hội họp phiên toàn thể.
418 đại biểu Quốc hội có mặt,
64 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Xiển, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.
Các đại biểu Quốc hội tiếp tục đọc tham luận:
- Đồng chí Võ Thành Công, đại biểu Đồng Nai, đọc tham luận “Ngành cơ khí với kế hoạch Nhà nước năm 1981 và các năm về sau”.
- Đồng chí Nguyễn Kim, đại biểu Hà Nội, đọc tham luận “Ngành tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch Nhà nước năm 1981, sản xuất nhiều mặt hàng tiêu dùng phục vụ nhân dân”.
- Đồng chí Vũ Định, đại biểu Bắc Thái, đọc tham luận “Phát huy những nhân tố tích cực, công nhân, viên chức và các tổ chức công đoàn quyết phấn đấu hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1981”.
- Đồng chí Trương Đình Đồng, đại biểu Hà Bắc, đọc tham luận “Hà Bắc quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch Nhà nước năm 1981”.
- Đồng chí Nguyễn Hộ, đại biểu thành phố Hồ Chí Minh, đọc tham luận “Những biện pháp khắc phục khó khăn để đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân thành phố”.
- Đồng chí Nguyễn Thành Phát, đại biểu Bến Tre, đọc tham luận “Bến Tre quyết tâm hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1981”.
- Đồng chí Phan Đình Diệu, đại biểu Thái Bình, đọc tham luận “Góp thêm ý kiến về vấn đề cải tiến tổ chức và quản lý kinh tế”.
- Bà Nguyễn Đình Chi, đại biểu Bình Trị Thiên, đọc tham luận “Tu bổ và bảo vệ các di tích lịch sử và văn hóa tốt hơn nữa”.
- Đồng chí Nguyễn Thị Hằng, đại biểu Thanh Hóa, đọc tham luận “Tuổi trẻ phát huy tinh thần làm chủ tập thể và vai trò xung kích sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1981”.
- Đồng chí Nguyễn Hữu Thắng, đại biểu Hải Hưng, đọc tham luận “Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp”.
- Đồng chí Bạch Công Điệu, đại biểu Hà Sơn Bình, đọc tham luận “Công tác quản lý bảo vệ rừng”.
- Đồng chí Hồ Giáo, đại biểu Hà Nội, đọc tham luận “Nhanh chóng phát triển ngành chăn nuôi trâu lấy sữa và thịt”.
- Đồng chí Từ Khải Hồng, đại biểu Quảng Ninh, đọc tham luận “Tận dụng mọi lực lượng lao động địa phương và bộ đội để sử dụng tốt đất đai trên địa bàn huyện”.
- Đồng chí Kpă-Thin, đại biểu Gia Lai - Kon Tum, đọc tham luận “Phát huy tiềm năng hiện có, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum quyết tâm thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1981”.
Buổi chiều: Quốc hội họp phiên toàn thể.
418 đại biểu Quốc hội có mặt,
64 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trần Đăng Khoa, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.
Các đại biểu Quốc hội tiếp tục đọc tham luận:
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha, đại biểu Hà Nam Ninh, đọc tham luận “Đẩy mạnh sản xuất lương thực gắn liền với củng cố hợp tác xã”.
- Đồng chí Trần Tý, đại biểu Bắc Thái, đọc tham luận “Một số vấn đề về sản xuất gang thép năm 1981”.
- Đồng chí Phạm Thị Cát, đại biểu Hải Phòng, đọc tham luận “Về việc cải tiến công tác quản lý sản xuất nông nghiệp”.
- Đồng chí Lưu Hữu Phước, đại biểu Hậu Giang, đọc tham luận “Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa nghệ thuật, góp phần thực hiện thật tốt kế hoạch Nhà nước năm 1981”.
- Đồng chí Nguyễn Trung Mai, đại biểu Hà Nội, đọc tham luận “Thủ đô phấn đấu đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1981”.
- Đồng chí Phan Thị Hồng Châu, đại biểu Bến Tre, đọc tham luận “Công tác an ninh phục vụ kế hoạch Nhà nước”.
- Đồng chí Hoàng Minh Giám, đại biểu Hà Sơn Bình, đọc tham luận “Đảng xã hội Việt Nam quyết tâm phấn đấu cùng toàn thể trí thức, thi đua hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1981”.
- Đồng chí Võ Thị Liễu, đại biểu Kiên Giang, đọc tham luận “Cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân”.
- Đồng chí Cầm Ngoan, đại biểu Sơn La, đọc tham luận “Nhân dân các dân tộc Sơn La quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1981”.
- Đồng chí Trần Thị Thanh, đại biểu Nghệ Tĩnh, đọc tham luận “Phát huy tinh thần tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1981”.
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thuật, đại biểu Hà Sơn Bình, đọc tham luận “Sinh đẻ có kế hoạch”.
- Đồng chí Phạm Thị Ngâm, đại biểu Hải Phòng, đọc tham luận “Những công việc cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng dạy và học”.
- Đồng chí Trần Suyền, đại biểu Phú Khánh, đọc tham luận “Phú Khánh quyết tâm trồng bông vải”.
- Đồng chí Võ Thị Kim Anh, đại biểu Hậu Giang, đọc tham luận “Hậu Giang quyết vươn lên hoàn thành nhiệm vụ của một tỉnh trọng điểm sản xuất lương thực”.
- Đồng chí Nguyễn Hữu Quang, đại biểu Cao Bằng, đọc tham luận “Ra sức bảo vệ và xây dựng vốn rừng cho đất nước”.
Chủ tịch điều khiển phiên họp báo cáo với Quốc hội: đến đây phần các đại biểu Quốc hội đọc tham luận kết thúc. Ngoài 83 đại biểu đã đọc tham luận ở hội trường, có 23 đại biểu có tên sau đây đã gửi đến Đoàn chủ tịch kỳ họp, bản tham luận viết. Những bản tham luận này sẽ được đăng trong cuốn Các văn kiện của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa VI.
A. Tham luận về Hiến pháp mới:
- Trương Ngọc Anh, đại biểu Tây Ninh,
- Phạm Văn Bạch, đại biểu Hậu Giang,
- Bà Nguyễn Đình Chi, đại biểu Bình Trị Thiên,
- Nguyễn Thị Doan, đại biểu Bắc Thái,
- Nguyễn Kim Giao, đại biểu Nghệ Tĩnh,
- Đặng Chế Hoa, đại biểu Thuận Hải,
- Nguyễn Kim, đại biểu Hà Nội,
- Huỳnh Công Minh, đại biểu thành phố Hồ Chí Minh,
- Dương Thị Phủ, đại biểu Minh Hải,
- Hoàng Phương, đại biểu Hải Hưng,
- Đỗ Xuân Sảng, đại biểu Hà Nội,
- Trần Tạo, đại biểu Hải Hưng,
- Nguyễn Thị Hoài Thu, đại biểu Tiền Giang,
- Nguyễn Xuân Tràng, đại biểu Hà Nam Ninh,
- Trịnh Văn Tự, đại biểu Hà Nội,
- Phạm Quốc Trường, đại biểu Hải Phòng.
B. Tham luận về những vấn đề chung:
- Vũ Tất Ban, đại biểu Hà Nội,
- Nguyễn Thị Bình, đại biểu Hải Phòng,
- Trần Đăng Khoa, đại biểu Hà Bắc,
- Trần Văn Nhành, đại biểu Long An,
- Nguyễn Duy Nhẫn, đại biểu Hải Hưng,
- Trần Tấn Thời, đại biểu Kiên Giang,
- Đàm Quang Trung, đại biểu Nghệ Tĩnh.
Buổi sáng: Quốc hội họp phiên toàn thể.
414 đại biểu Quốc hội có mặt,
68 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Xuân-Thủy, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.
Quốc hội đã nghe các thành viên sau đây của Hội đồng Chính phủ báo cáo bổ sung và trả lời các câu hỏi và chất vấn của các đại biểu Quốc hội về những vấn đề của ngành mình:
1. Đồng chí Nguyễn Lam, Phó thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước;
2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp;
3. Đồng chí Hoàng Anh, Bộ trưởng Bộ Tài chính;
4. Đồng chí Lê Khắc, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương.
Buổi chiều: Quốc hội họp phiên toàn thể.
414 đại biểu Quốc hội có mặt,
68 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Đồng chí Xuân-Thủy, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.
Quốc hội tiếp tục nghe các đồng chí sau đây báo cáo bổ sung và trả lời các câu hỏi và chất vấn của các đại biểu Quốc hội về những vấn đề của ngành mình:
1. Đồng chí Vũ Văn Cẩn, Bộ trưởng Bộ Y tế;
2. Đồng chí Trần Hữu Dực, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
3. Đồng chí Phạm Hưng, Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao;
4. Đồng chí Phạm Hùng, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Buổi sáng: Quốc hội nghỉ.
Buổi chiều: Quốc hội họp phiên bế mạc từ 15 giờ.
436 đại biểu Quốc hội có mặt,
46 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường-Chinh, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.
a) Thông qua kế hoạch Nhà nước năm 1981.
Đồng chí Đào Văn Tập, trong Đoàn thư ký, đọc dự thảo nghị quyết thông qua kế hoạch Nhà nước năm 1981.
Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này(«).
b) Phê chuẩn dự án ngân sách Nhà nước năm 1981.
Đồng chí Đào Văn Tập đọc dự thảo nghị quyết phê chuẩn dự án ngân sách Nhà nước năm 1981.
Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.
c) Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1979.
Đồng chí Đào Văn Tập đọc dự thảo nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1979.
Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.
d) Phê chuẩn Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 06 năm 1980 sửa đổi và bổ sung một số điểm về thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh.
Đồng chí Đào Văn Tập đọc dự thảo nghị quyết phê chuẩn Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 06 năm 1980 sửa đổi và bổ sung một số điểm về thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh.
Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này(ª).
Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trường-Chinh đọc diễn văn bế mạc kỳ họp thứ bảy của Quốc hội khóa VI.
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VI, kỳ họp thứ bảy bế mạc lúc 15 giờ 25 ngày 26 tháng 12 năm 1980.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ
Đào Văn Tập
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Ân Thủy


(«) Đã in trong Công báo 1980, số 21, trang 354.
(ª) Đã in trong Công báo 1980, số 21, trang 387-388.
(«) Đã in trong Công báo 1980, số 21, trang 403.
(ª) Đã in trong Công báo 1980, số 21, trang 404.