Saturday, 21 December 2013

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ TƯ (từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 1978 tại Hội trường Ba Đình Hà Nội) BIÊN BẢN TÓM TẮT NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1978

QUỐC HỘI
******
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1978


QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ TƯ
(từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 1978 tại Hội trường Ba Đình Hà Nội)
BIÊN BẢN TÓM TẮT
Buổi tối: Quốc hội họp phiên trù bị
443 đại biểu Quốc hội có mặt,
43 đại biểu Quốc hội vắng mặt
Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh, các Phó Chủ tịch Xuân Thủy, Hoàng Văn Hoan, Phan Văn Đáng, Nguyễn Thị Thập, Chu Văn Tấn, Nguyễn Xiển, Trần Đăng Khoa chủ tọa phiên họp.
Chương trình làm việc:
1. Mặc niệm các vị đại biểu Quốc hội đã từ trần;
2. Nghe giới thiệu một số vấn đề về nội dung của kỳ họp Quốc hội;
3. Thông qua chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội;
4. Bầu cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký;
5. Nghe báo cáo một số vấn đề về tổ chức kỳ họp Quốc hội.

1. Mặc niệm các vị đại biểu Quốc hội đã từ trần
Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban thường vụ Quốc hội Xuân Thủy báo cáo với Quốc hội có 2 đại biểu Quốc hội đã từ trần trong thời gian từ kỳ họp thứ ba của Quốc hội đến kỳ họp này:
- Cụ Joseph Marie Hồ Huệ Bá, đại biểu An Giang, từ trần ngày 11/4/1978;
- Đồng chí Nguyễn Minh Quang tức Nguyễn Văn Giác, đại biểu Hậu Giang, từ trần ngày 28/5/1978.
Toàn thể các đại biểu Quốc hội đứng dậy mặc niệm một phút.
2. Nghe giới thiệu một số vấn đề về nội dung của kỳ họp Quốc hội
Đồng chí Xuân Thủy giới thiệu nội dung kỳ họp.
Sau khi đã thoả thuận với Chính phủ và các ngành hữu quan khác, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị nội dung kỳ họp này như sau:
a) Các báo cáo:
- Báo cáo của Hội đồng Chính phủ về nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1979; về dự án ngân sách Nhà nước năm 1979; về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1977.
- Tờ trình của Hội đồng Chính phủ về việc phân vạch lại địa giới một số tỉnh và thành phố.
- Báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao.
- Báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
- Báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội từ kỳ họp trước đến nay (chuyển đến các đại biểu Quốc hội, không đọc)
- Báo cáo của Ủy ban đối ngoại của Quốc hội về việc thành lập Đoàn đại biểu Quốc hội ta gia nhập Liên minh Quốc hội.
b) Bầu cử Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội.
c) Các nghị quyết:
- Thông qua nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1979;
- Phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm 1979;
- Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1977;
- Phê chuẩn việc phân vạch lại địa giới một số tỉnh và thành phố;
- Phê chuẩn nghị quyết và pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Quốc hội nhất trí thông qua.
3. Thông qua chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội
Đồng chí Xuân Thủy đọc dự thảo chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị như sau:
Thứ năm 21/12/1978
19 giờ: Quốc hội họp phiên trù bị
Thứ sáu 22/12/1978
Sáng:
- Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội khai mạc kỳ họp
- Chính phủ báo cáo.
Chiều:
- Chính phủ báo cáo.
- Chánh án Toà án nhân dân tối cao báo cáo.
Thứ bảy 23/12/1978
Sáng:
- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo.
- Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội phê chuẩn nghị quyết và pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ báo cáo về vấn đề phân vạch lại địa giới một số tỉnh và thành phố.
Chiều: Quốc hội họp kín để nghe một số báo cáo.
Chủ nhật 24/12/1978
Các đại biểu nghiên cứu cá nhân các báo cáo của Chính phủ, chuẩn bị tham luận và các vấn đề cần chất vấn Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Thứ hai 25/12/1978
Sáng và chiều:
Các đại biểu Quốc hội làm việc ở các tổ.
Thứ ba 26/12/1978
Sáng và chiều:
Các đại biểu Quốc hội làm việc ở các tổ.
Thứ tư 27/12/1978
Sáng và chiều:
- Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội thuyết trình.
- Các đại biểu đọc tham luận.
Thứ năm 28/12/1978
Sáng: Các đại biểu đọc tham luận
Chiều: Các Bộ trưởng trả lời các câu hỏi và chất vấn của các đại biểu Quốc hội.
Thứ sáu 29/12/1978
Sáng: Các Bộ trưởng trả lời các câu hỏi và chất vấn của các đại biểu Quốc hội.
Chiều: Quốc hội họp phiên bế mạc:
- Thông qua các nghị quyết,
- Bầu Chủ nghiệm Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội.
- Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội bế mạc kỳ họp.
Giờ làm việc:
Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ 30
Chiều: Từ 14 giờ đến 17 giờ 30
Tối (nếu có): Từ 19 giờ 30 đến 21 giờ 00
Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội.
4. Bầu cử Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký:
Quyền Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Việt Dũng đọc danh sách Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký của kỳ họp do Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị.
Đoàn chủ tịch gồm 31 đồng chí sau đây:
1. Tôn Đức thắng
2. Lê Duẩn
3. Nguyễn Lương Bằng
4. Nguyễn Hữu Thọ
5. Trường Chinh
6. Phạm Văn Đồng
7. Phạm Hùng
8. Võ Nguyên Giáp
9. Lê Thanh Nghị
10. Võ Chí Công
11. Huỳnh Tấn Phát
12. Văn Tiến Dũng
13. Lê Văn Chương
14. Hoàng Văn Hoan
15. Xuân Thủy
16. Nguyễn Thị Thập
17. Nguyễn Xiển
18. Trần Đăng Khoa
19. Phan Văn Đáng
20. Hoàng Quốc Việt
21. Chu Văn Tấn
22. Phan Minh Tánh
23. Hoà Thượng Thích Thiện Hào
24. Linh Mục Võ Thành Trinh
25. Cầm Ngoan
26. Núp
27. Huỳnh Cương
28. Tôn Thất Tùng
29. Cù Thị Hậu
30. Trần Hanh
31. Hồ Giáo
Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, danh sách Đoàn chủ tịch kỳ họp.
Đoàn thư ký gồm 5 đồng chí sau đây:
1. Trương Tấn Phát
2. Nghiêm Chưởng Châu
3. Vũ Định
4. Nguyên Ngọc
5. Đào Văn Tập
Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, danh sách Đoàn thư ký của kỳ họp.
5. Nghe báo cáo một số vấn đề về tổ chức kỳ họp Quốc hội
Quốc hội đã nghe đồng chí Nguyễn Việt Dũng báo cáo một số vấn đề về tổ chức kỳ họp Quốc hội
NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1978
Buổi sáng: Sau khi các đại biểu Quốc hội long trọng làm lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội họp phiên khai mạc
443 đại biểu Quốc hội có mặt,
43 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đọc diễn văn khai mạc và điều khiển phiên họp
Phó thủ tướng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Nhà nước Lê Thanh Nghị, thay mặt Hội đồng Chính phủ, đọc báo cáo về “Nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1979”.
Buổi chiều: Quốc hội họp phiên toàn thể
433 đại biểu Quốc hội có mặt
53 đại biểu Quốc hội vắng mặt
Phó chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoàng Anh, thay mặt Hội đồng Chính phủ, đọc báo cáo về:
1. Tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 1978; phương hướng, nhiệm vụ tài chính và dự án ngân sách Nhà nước năm 1979;
2. Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1977.
Chánh án Toà án nhân dân tối cao Phạm Văn Bạch báo cáo về công tác của ngành toà án.
NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 1978
Buổi sáng: Quốc hội họp phiên toàn thể
435 đại biểu Quốc hội có mặt,
51 đại biểu Quốc hội vắng mặt
Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trần Đăng Khoa, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trần Hữu Đực báo cáo về công tác của ngành kiểm sát.
Thư ký Ủy ban thường vụ Quốc hội Trương Tấn Phát đọc báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội phê chuẩn:
1. Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 26/5/1978 về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện và số lượng thành viên của Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện;
2. Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 30/11/1978 về việc xin ân giảm án tử hình và xét duyệt án tử hình.
Bộ trưởng Phủ thủ tướng Vũ Tuân đọc tờ trình của Hội đồng Chính phủ đề nghị phân vạch lại địa giới của một số tỉnh và thành phố.
Từ 9 giờ 30 Quốc hội họp riêng không có người dự thính, Phó thủ tướng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Nhà nước Lê Thanh Nghị, thay mặt Hội đồng Chính phủ, báo cáo bổ sung về kế hoạch Nhà nước năm 1979.
Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Hoàng Minh Giám đọc báo cáo về việc thành lập Đoàn đại biểu Quốc hội ta gia nhập Liên minh Quốc hội.
Buổi chiều: Quốc hội họp riêng không có người dự thính
436 đại biểu Quốc hội có mặt
50 đại biểu Quốc hội vắng mặt
Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thập, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp
Thủ tướng Phạm Văn Đồng trình bày về công tác đối ngoại của Nhà nước ta.
Thượng tướng Hoàng Văn Thái, thay mặt Hội đồng Chính phủ, báo cáo về tình hình và nhiệm vụ quân sự.
NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 1978
Các đại biểu Quốc hội làm việc ở các tổ và các Ủy ban của Quốc hội
NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 1978
Các đại biểu Quốc hội làm việc ở các tổ và các Ủy ban của Quốc hội
NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 1978
Các đại biểu Quốc hội làm việc ở các tổ và các Ủy ban của Quốc hội
NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 1978
Buổi sáng: Quốc hội họp phiên toàn thể
438 đại biểu Quốc hội có mặt
48 đại biểu Quốc hội vắng mặt
Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Chu Văn Tấn, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.
Quyền Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội Đoàn Trọng Truyến đọc bản thuyết trình của Ủy ban về tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1978; phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và các biện pháp chủ yếu của kế hoạch Nhà nước năm 1979; dự toán ngân sách Nhà nước năm 1979; quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1977.
Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa và giáo dục của Quốc hội Lưu Hữu Phước đọc báo cáo của Ủy ban về công tác văn hóa và giáo dục ở vùng dân tộc ít người.
Các đại biểu Quốc hội đọc tham luận:
- Đồng chí Lê Tấn Toả, đại biểu Nghĩa Bình, đọc tham luận “Đẩy mạnh sản xuất và chế biến màu”.
- Đồng chí Hồ Chí Sơn, đại biểu An Giang, đọc tham luận “Kiên quyết trừng trị bọn xâm lấn biên giới, bảo đảm hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1919”.
- Đồng chí Nguyễn Minh Đức, đại biểu Minh Hải, đọc tham luận “Quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1979 về lương thực, thực phẩm”
- Đồng chí Từ Khải Hồng, đại biểu Quảng Ninh, đọc tham luận “Kiên quyết giữ vững từng tấc đất ở vùng biên giới đông bắc của Tổ quốc, bảo đảm sản xuất, ổn định đời sống trong tình hình mới”
- Đồng chí Trần Duy Hưng, đại biểu Hà Nội, đọc tham luận “Nhiệt liệt hoan nghênh Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Liên xô”.
- Đồng chí Phan Anh, đại biểu Nghệ Tĩnh, đọc tham luận “Quan niệm đúng đắn về vấn đề quyền của con người”.
- Đồng chí Trần Đăng Khoa, đại biểu Hà Bắc, đọc tham luận “Một số ý kiến về kế hoạch Nhà nước năm 1979”
- Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, đại biểu Đồng Tháp, đọc tham luận “Quy hoạch lại dân cư Đồng Tháp Mười, phòng chống lũ lụt, sản xuất, chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu”.
- Đồng chí Huỳnh Cương, đại biểu Hậu Giang, đọc tham luận “Tổ quốc và dân tộc”.
- Đồng chí Nguyễn Thành Long, đại biểu Quảng Nam - Đà Nẵng, đọc tham luận “Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1976 - 1980 trước thời hạn một năm”.
Buổi chiều: Quốc hội họp phiên toàn thể
438 đại biểu Quốc hội có mặt
48 đại biểu Quốc hội vắng mặt
Đồng chí Hoàng Quốc Việt, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp
Các đại biểu Quốc hội tiếp tục đọc tham luận:
- Đồng chí Nghị Đoàn, đại biểu thành phố Hồ Chí Minh, đọc tham luận “Tội ác của nhà cầm quyền Bắc Kinh đối với người Hoa”.
- Đồng chí Nguyễn Ký Ức, đại biểu Cửu Long, đọc tham luận “Cải tạo quan hệ sản xuất gắn liền với đẩy mạnh phát triển sản xuất trong nông nghiệp”.
- Đồng chí Đặng Kinh, đại biểu Hải Phòng, đọc tham luận “Nhiệm vụ các lực lượng vũ trang và một số kiến nghị về củng cố quốc phòng”.
- Đồng chí Nguyễn Kim, đại biểu Hà Nội, đọc tham luận “Đẩy mạnh sản xuất thủ công nghiệp”.
- Đồng chí Hoàng Minh Giám, đại biểu Hà Sơn Bình, đọc tham luận “Vạch trần âm mưu của phương Tây trong vấn đề quyền của con người”.
- Đồng chí Võ Văn Phẩm, đại biểu Bến Tre, đọc tham luận “Đẩy mạnh sản xuất lương thực, phát triển trồng cây công nghiệp”.
- Đồng chí Vũ Định, đại biểu Bắc Thái, đọc tham luận “Công nhân, viên chức thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1979”.
- Đồng chí Phạm Thị Thanh Vân, đại biểu thành phố Hồ Chí Minh, đọc tham luận “Nhận xét nội dung quyền của con người của phương Tây”.
- Đồng chí Vù Mí Kẻ, đại biểu Hà Tuyên, đọc tham luận “Đẩy mạnh sản xuất lương thực, xây dựng huyện ở vùng cao”.
- Đồng chí Nguyễn Khả Kính, đại biểu Hải Phòng, đọc tham luận “Cảng Hải Phòng phấn đấu hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1979”.
- Đồng chí Giang Nam, đại biểu Thuận Hải, đọc tham luận “Chủ nghĩa xã hội và tự do chân chính của người nghệ sĩ”.
NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 1978
Buổi sáng: Quốc hội họp phiên toàn thể
437 đại biểu Quốc hội có mặt
49 đại biểu Quốc hội vắng mặt
Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trần Đăng Khoa, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.
Các đại biểu Quốc hội tiếp tục đọc tham luận:
- Đồng chí Chu Văn Tấn, đại biểu Bắc Thái, đọc tham luận “Vấn đề định canh, định cư và đào tạo cán bộ dân tộc”.
- Đồng chí Hoàng Trường Minh, đại biểu Cao Lạng, đọc tham luận “Đẩy mạnh sản xuất và tăng cường bảo vệ biên giới”.
- Đồng chí Dương Thị Bình, đại biểu An Giang, đọc tham luận “Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp”.
- Đồng chí Đinh Văn Tuy, đại biểu Nghệ Tĩnh, đọc tham luận “Tăng cường quốc phòng, bảo vệ biên giới”.
- Đồng chí Trần Tý, đại biểu Bắc Thái, đọc tham luận “Quyết tâm giữ vững nhịp độ sản xuất gang thép”.
- Đồng chí Lê Bạch Lan, đại biểu Thanh Hóa, đọc tham luận “Tập trung cao độ lực lượng để tăng nhanh sản lượng lương thực của tỉnh”.
- Đồng chí Chế Lan Viên, đại biểu Hà Nam Ninh, đọc tham luận “Con người làm chủ, làm chủ con người”.
- Đồng chí Phạm Công Khanh, đại biểu Hải Hưng, đọc tham luận “Vai trò làm chủ tập thể của thế hệ trẻ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện kế hoạch Nhà nước”.
- Đồng chí Nguyễn Hộ, đại biểu thành phố Hồ Chí Minh, đọc tham luận “Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh”.
- Đồng chí Trần Kiêm Lý, đại biểu Hà Nội, đọc tham luận “Vấn đề quyền của con người”.
- Đồng chí Phan Đình Diệu, đại biểu Thái Bình, đọc tham luận “Đưa khoa học kỹ thuật phục vụ tích cực và có hiệu quả hơn công tác cải tiến quản lý”.
- Đồng chí Nguyễn Thành Dương, đại biểu Tây Ninh, đọc tham luận “Kiên quyết bảo vệ biên giới tây nam”.
- Đồng chí Vũ Xuân Độ, đại biểu Thái Bình, đọc tham luận “Củng cố và hoàn thiện hợp tác xã nông nghiệp”.
- Đồng chí Võ Thị Liễu, đại biểu Kiên Giang, đọc tham luận “Phát huy hai thế mạnh về ngư nghiệp và nông nghiệp của tỉnh Kiên Giang”
Chủ tịch điều khiển phiên họp báo cáo với Quốc hội:
Đến đây phần các đại biểu Quốc hội đọc tham luận kết thúc. Ngoài 35 đại biểu đã đọc tham luận ở hội trường, 22 đại biểu có tên sau đây đã gửi đến Đoàn chủ tịch kỳ họp bản tham luận viết của mình.
- Nguyễn Công Bình, đại biểu Tiền Giang,
- Trình Văn Cứng, đại biểu Long An,
- Mai Dương, đại biểu Phú Khánh,
- Nguyễn Văn Đàn, đại biểu Nghệ Tĩnh,
- Nguyễn Đăng, đại biểu Tây Ninh,
- An Đông Hải, đại biểu Hà Nam Ninh,
- Nguyễn Ngọc Hồ, đại biểu Hoàng Liên Sơn,
- Đỗ Xuân Hợp, đại biểu Thái Bình,
- Trần Bửu Kiếm, đại biểu Hậu Giang,
- Ksor-Krơn, đại biểu Gia Lai - Kon Tum,
- Đăng Thọ Lưu, đại biểu Nghệ Tĩnh,
- Phương Minh Nam, đại biểu Hà Bắc,
- Nguyễn Bá Phát, đại biểu Phú Khánh,
- Đỗ Xuân Sảng, đại biểu Hà Nội,
- Trần Tạo, đại biểu Hải Hưng,
- Mai Văn Tiệm, đại biểu Hà Nam Ninh,
- Phạm Văn Tiệp, đại biểu Hải Phòng,
- Nguyễn Trung Tín, đại biểu Nghĩa Bình,
- Nguyễn Trung Thành, đại biểu Cửu Long,
- Nguyễn Hữu Thụ, đại biểu Hà Sơn Bình,
- Lê Thử, đại biểu Lâm Đồng,
- Nguyễn Văn Tôn, đại biểu Vĩnh Phú.
Buổi chiều: Quốc hội họp riêng không có người dự thính.
437 đại biểu Quốc hội có mặt,
49 đại biểu Quốc hội vắng mặt,
Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.
Quốc hội đã nghe các thành viên sau đây của Hội đồng Chính phủ báo cáo bổ sung và trả lời các câu hỏi và chất vấn của các đại biểu Quốc hội về những vấn đề của ngành mình:
1. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi;
2. Đồng chí Dương Quốc Chính, Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội;
3. Đồng chí Trần Nam Trung, Chủ nhiệm Ủy ban thanh tra của Chính phủ;
4. Đồng chí Ngô Minh Loan, Bộ trưởng Bộ Lương Thực và thực phẩm;
5. Đồng chí Nguyễn Chấn, Bộ trưởng Bộ Điện và than;
6. Đồng chí Trần Dương, Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước;
7. Đồng chí Vũ Văn Cẩn, Bộ trưởng Bộ Y tế.
NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1978
Buổi sáng: Quốc hội họp riêng không có người dự thính
441 đại biểu Quốc hội có mặt,
45 đại biểu Quốc hội vắng mặt.
Đồng chí Hoàng Quốc Việt, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.
Quốc hội đã nghe các đồng chí sau đây báo cáo bổ sung và trả lời các câu hỏi và chất vấn của các đại biểu Quốc hội về những vấn đề của ngành mình:
1. Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp;
3. Đồng chí Trần Hữu Dư, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ;
4. Đồng chí Tô Duy, Chủ nhiệm Ủy ban vật giá Nhà nước;
5. Đồng chí Trần Sâm, Bộ trưởng Bộ Vật tư;
6. Đồng chí Đặng Việt Châu, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương;
7. Đồng chí Trần Văn Hiển, Bộ trưởng Bộ Nội thương;
8. Đồng chí Nguyễn Hữu Mai, Bộ trưởng, Phó chủ nghiệm Ủy ban kế hoạch Nhà nước;
9. Đồng chí Phạm Văn Bạch, Chánh án Toà án nhân dân tối cao;
10. Đồng chí Trần Hữu Đực, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
Buổi chiều: Quốc hội họp phiên bế mạc từ 15 giờ
441 đại biểu Quốc hội có mặt
45 đại biểu Quốc hội vắng mặt
Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Xuân Thủy, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.
1. Thông qua các nghị quyết.
a. Về nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1979
Đồng chí Đào Văn Tập, trong Đoàn Thư ký, đọc dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1979.
Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.
b. Phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm 1979
Đồng chí Đào Văn Tập đọc dự thảo nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm 1979.
Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.
c. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1977
Đồng chí Đào Văn Tập đọc dự thảo nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1977.
Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.
d. Phê chuẩn việc phân vạch lại địa giới một số tỉnh và thành phố
Đồng chí Xuân Thuỷ báo cáo với Quốc hội:
Theo dõi cuộc thảo luận thì thấy hầu hết các đại biểu Quốc hội tán thành các đề nghị của Chính phủ về phân vạch lại địa giới một số tỉnh và thành phố. Nhưng riêng về vấn đề sáp nhập huyện Vĩnh Châu thuộc tỉnh Hậu Giang vào tỉnh Minh Hải thì Đoàn đại biểu Quốc hội Hậu Giang đề nghị Quốc hội và Hội đồng Chính phủ xem xét thêm. Đoàn chủ tịch và Hội đồng Chính phủ tiếp nhận đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội Hậu Giang và hoãn vấn đề này để Hội đồng Chính phủ và địa phương hữu quan xem xét lại.
Đồng chí Đào Văn Tập đọc dự thảo nghị quyết phê chuẩn việc phân vạch lại địa giới thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Hà Sơn Bình, Vĩnh Phú, Cao Lạng, Bắc Thái, Quảng Ninh và Đồng Nai.
Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.
đ. Phê chuẩn nghị quyết ngày 26/5/1978 và pháp lệnh ngày 30/11/1978 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Đồng chí Đào Văn Tập đọc dự thảo nghị quyết phê chuẩn nghị quyết ngày 26/5/1978 và pháp lệnh ngày 30/11/1978 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.
2. Bầu cử Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội.
Đồng chí Xuân Thủy báo cáo với Quốc hội:
Đoàn chủ tịch kỳ họp đề cử đồng chí Nguyễn Côn, Ủy viên trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Trưởng ban kinh tế kế hoạch của trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ Tĩnh, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội thay đồng chí Nguyễn Văn Trân đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội chuyển làm nhiệm vụ khác.
Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí bầu cử, bằng cách giơ tay, đồng chí Nguyễn Côn giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội.
3. Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội bế mạc kỳ họp
Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trường Chinh đọc diễn văn bế mạc kỳ họp thứ tư của Quốc hội khoá VI.
Toàn thể các đại biểu Quốc hội đứng dậy vỗ tay rất lâu nhiệt liệt hoan nghênh thắng lợi của kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá VI.
Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá VI, kỳ họp thứ tư bế mạc lúc 15 giờ 30 ngày 29 tháng 12 năm 1978.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ
TRƯỞNG ĐOÀN
Trương Tấn Phát
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Xuân Thủy

No comments:

Post a Comment