Monday, 16 December 2013

Tăng ga là từ mượn âm tiếng nước nào?


Quần tăng ga là một thứ đồ lót cốt chỉ che lấy mu, để lộ gần như toàn bộ vùng mông của người mặc. Trong các tiếng châu Âu mà người Việt có cơ hội tiếp xúc, tên gọi cái quần này đều được viết là tanga. Tăng ga gần với cách phát âm của tiếng Pháp hơn cả mặc dù người Pháp không đem tăng ga vào Việt Nam. Các nhãn hiệu thời trang danh tiếng hiện nay như Triumph, Victoria’s Secret... đều làm ăn bằng tiếng Anh. Tất cả các giả thuyết sau đây đều có lý:
-Người Việt dùng âm Pháp để đọc một từ tiếng Anh;
-Người Việt dùng âm Pháp để đọc một từ quốc tế;
-Người Việt đọc một từ tiếng Anh theo kiểu Việt Nam;
-Người Việt đọc một từ quốc tế theo kiểu Việt Nam.
Nhưng không cách giải thích nào có căn cứ đủ sức thuyết phục.

No comments:

Post a Comment