Tuesday, 2 September 2014

Đàn ông góa bụa được không?Từ ngữ xưa gọi người đàn ông chết vợ là quan phu (鰥夫 ), người đàn bà chết chồng là quả phụ (寡婦), âm khác là góa bụa.
Cho đến Lê Văn Đức (1970a:) góa bụa vẫn là góa (chỉ dùng cho đàn bà). Nhưng ngay thời đó Lê Văn Đức (1970a:525) đã công nhận góa chỉ người có vợ hay chồng chết đều được.
Góagóa bụa hiện nay lại càng khác xa nghĩa gốc. Góa nói chung chỉ người có chồng hay vợ đã chết đều được nhưng chỉ nói về người ít nhiều còn trẻ (Hoàng Phê, 2006:408).  Góa bụa chính là góa chồng nhưng đôi khi cũng có thể chỉ người góa vợ (Hoàng Phê, 2006:408).

1 comment:

  1. Cháu xin phép được hỏi một vấn đề (do không biết đặt câu hỏi ở đâu nên xin đưa vào cmt của bài viết này), cháu phân vân giữa cách dùng các thuật ngữ "danh mục", "danh lục" và "danh sách". Xin được tham khảo ý kiến của chú!

    ReplyDelete