Thursday, 30 June 2011

Chạy mia là gì?

Mia (do tiếng Pháp mire)  là cái thước đặt trước máy trắc địa, có công dụng là đo hiệu số độ cai và khoảng cách giữa các điểm trên mặt đất. Chạy mia là vác cái mia chạy tới chạy lui mà đo đạc.
Từ mia này còn gặp trong các cụm từ giá mia hay giá giữ thước mia (tiếng Pháp là porte-mire), mia khắc (tiếng Pháp là mire parlante)
Ngữ liệu: Những ngày đầu Huấn chỉ giữ chân loong toong, vác máy, chạy mia và kéo thước (Bùi Việt Sỹ, 2009:119-120)

Wednesday, 29 June 2011

Đi xia là đi đâu?

Bài Ông Cò của Tú Xương có mấy câu này:
Ngớ ngẩn đi xia may vớ được,
Phen này ắt hẳn kiếm ăn to.
Xia do tiếng Pháp chier, nghĩa là “ỉa”. Thời đó ỉa bậy thì bị cảnh sát phạt.

Tuesday, 28 June 2011

Địa danh Tông do đâu mà ra?

Cách Sơn Tây 3 km có nhà thờ Tông, tức nhà thờ chính tòa giáo phận Hưng Hóa. Tông là do người Pháp đọc Thông trong Đồi Thông mà ra.

Monday, 27 June 2011

Lễ di súp trong Công giáo là lễ gì?

Trước Công đồng lễ hát trọng còn được gọi là lễ di-súp. Hai bên cha chủ sự có một cha giữ địa vị thầy sáu (tiếng La Tinh diaconus, viết tắt là di) và một cha làm thày phụ phó tế, tức thầy năm (tiếng La Tinh subdiaconus, viết tắt là sub). Bây giờ hầu như không có lễ di-súp, mà chỉ có lễ đồng tế.

Wednesday, 22 June 2011

Cọc bích là cọc gì?

Cọc bích (cũng viết là cọc bít) trên boong tàu hoặc trên bến là cọc buộc dây chão. Nguồn gốc của bích là từ bitte của tiếng Pháp.