Wednesday, 29 June 2011

Đi xia là đi đâu?

Bài Ông Cò của Tú Xương có mấy câu này:
Ngớ ngẩn đi xia may vớ được,
Phen này ắt hẳn kiếm ăn to.
Xia do tiếng Pháp chier, nghĩa là “ỉa”. Thời đó ỉa bậy thì bị cảnh sát phạt.

No comments:

Post a Comment