Thursday, 12 December 2013

BVN là gì?BVNtiểu đoàn Việt Nam (Bataillon Vietnamien) trong quân đội quốc gia thời Bảo Đại. Tiểu đoàn Việt Nam đầu tiên được thành lập năm 1949. 

Không như các tiểu đoàn khinh quân, BVN có quân số và trang bị giống như một tiểu đoàn bộ binh Pháp. Mỗi tiểu đoàn có 1 bộ chỉ huy, một đại đội chỉ huy và bốn đại đội tác chiến với 829 quân nhân (23 sĩ quan, 110 hạ sĩ quan và 696 binh sĩ), 30 súng lục, 433 tiểu liên Mat 49, 624 súng trường Mas 36, 36 súng phóng lựu, 41 trung liên 24 X 29, 8 đại liên M 30, 8 súng cối 60 ly, 4súng cối 81 ly, 4 súng không giật, 12 súng phóng hỏa tiễn, 10 xe Jeep, 10 xe Dodge, 13 xe GMC, 1 xe hồng thập tự. Tiếng là tiểu đoàn Việt Nam nhưng trang bị là của Pháp, cán bộ chỉ huy (thường) là người Pháp: tiểu đoàn 14 Việt Nam (nguyên là tiểu đoàn dã chiến Viễn Đông số 7 - 7ème BMEO) có 86 quân nhân người Pháp biệt phái trong khi tiểu đoàn 18 Việt Nam hoàn toàn là người Việt Nam.

No comments:

Post a Comment