Tuesday, 8 May 2012

Mặt đỏ như vang có phải là vì/như rượu vang không?


Vang là thứ cây có vỏ màu đỏ, dùng làm thuốc nhuộm (Hội Khai Trí Tiến Đức, 1931:624; Nguyễn Kim Thản, 2005:1765). Tục ngữ có câu Chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được người rồi mặt vàng như nghệ là nói đến màu đỏ của cây vang này, không phải màu đỏ của rượu vang. Rượu vang (do tiếng Pháp vin, nghĩa là rượu nho) có thứ đỏ (vin rouge), thứ trắng (vin blanc), thứ hồng (vin rosé), không cứ rượu vang là phải màu đỏ.

No comments:

Post a Comment