Saturday, 12 May 2012

Tại sao chỉ có tam giác ABC mà không có tam giác AĂÂ?


Các chữ Ă, Â có bị kỳ thị không? Không. Nguyên nhân đơn giản là người Việt biết đến môn hình học phẳng Ơ-clít nhờ các ông thầy Tây và bằng sách Tây. Các sách này không dùng Ă, Ă, Ơ, Ư... để gọi tên các điểm. Cũng vì học theo sách Tây nên sách Việt trước đây thường dùng cách gọi điểm P (tiếng Pháp: point), đường L (tiếng Pháp: ligne), đường cong C (tiếng Pháp: courbe),  đường cao h, chân đường cao H (tiếng Pháp: hauteur), trung điểm M (tiếng Pháp: milieu), trọng tâm G (tiếng Pháp: centre de gravité)... Đây không phải là chuyện gì mới lạ.

No comments:

Post a Comment