Monday, 7 May 2012

Nước Suy-ét ở đâu?

Đó là nước Thụy Điển. Hồi đầu thế kỷ 20 tên nước này được phiên âm qua tiếng Pháp (Suède) là Suy-ét.
* Quan Léon Bourgeois Nghị-trưởng Thượng-nghị-viện nước Phờ-răng là một nhà có công chiến-tranh với lao-chứng mới được phần thưởng Nobel (là một giải-thưởng phổ-thông cho nhân-tài cả toàn thế-giới do người Suy-ét (Suède) khi chết di-chúc gửi vào một nhà ngân-hàng chắc-chắn bên Mĩ sinh-tức hàng năm đem thưởng cho những nhà phát-minh trong khoa-học. Nam Phong Tạp Chí số 62 (1922:113, Trần Quán-Chi)
Về sau người ta phiên qua tiếng Hán, dùng âm Hán Việt thành Thụy Điển. Âm này đến nay vẫn thông dụng. Trong khi Chí Lợi được đổi thành Chi-lê, Á Căn Đình thành Ác-hen-ti-na, Ba Tây thành Bra-xin, Nguy Địa Mã Lập thành Goa-tê-ma-la... cho sát với tên gốc (hay cho xa với âm Hán cũng thế) thì Thụy Điển vẫn cứ là Thụy Điển. Không ai nghĩ đến chuyện phải đổi tên nước này theo tên gốc là Sverig. Hiện nay để phân biệt Thụy Điển với Thụy Sĩ, nhiều người xài thẳng tiếng Anh cho nó lành và không phiên âm (Sweden)

No comments:

Post a Comment