Sunday, 20 May 2012

Gá thổ đổ hồ là làm gì?


Gá thổ là chăn dắt gái mại dâm. Nhà thổ là nhà chứa gái.
Hồ là cái hộp đựng tiền xâu trong sòng bạc. Đổ hồ là mở sòng bạc.
Đó là những nghề bị ông bà ta ngày xưa xem là bất lương.

No comments:

Post a Comment