Thursday, 19 January 2017

Mỗi khi chửi tục người Việt phải cúi đầu bao nhiêu lần?
Sách Tiếng Việt Đơn Giản (2013) của trường Việt Ngữ Tây Úc mô tả thanh điệu trong tiếng Việt như sau:
Theo cách mô tả này, tất cả những ai chửi đ.m. đầu phải cúi gầm (sic) xuống hai lần. Nếu chửi con c., chmột lần lđủ. Nhưng nếu khen vợ đẹp, đầu lại phải cúi hai lần!

Tác giả khoe sách được meritus professor Bửu Khải hướng dẫn, nhưng ông giáo sư này không chđược cho học trò của mình biết gầm vgằm khác nhau thế nào. 

1 comment:

  1. Theo Gs. Đặng Thái Minh thì gằm và gầm khác nhau thế nào ạ pls.

    ReplyDelete