Friday, 15 September 2017

Elise Boulding nói gì?


Elise Boulding nói thế này:
When three generations are present in a family, one of them is bound to be revolutionary. 


Người Việt nói với nhau thế này:Ta tự ngớ ngẩn với nhau được rồi. Cần gì phải mượn danh Elise Boulding?

No comments:

Post a Comment