Wednesday, 8 January 2020

Bạt bánh là gì?


Bạt bánh là bột làm bánh. Bạtbột nhão. Gốc tiếng Pháp là pâte. Bột nhão dùng để đánh bóng xe lại là bát (trong đánh bát).

No comments:

Post a comment