Saturday, 13 October 2012

Tại sao người Việt gọi người Cam-pu-chia là người Miên?

Năm 802 vua Jayavarman II lên ngôi xưng là chakravartin (nghĩa là vua của các vua / hoàng để của thiên hạ) đặt nền móng cho đế chế Khơ-me. Người Trung Quốc dùng chữ Hán ghi tên nước đó là 高棉. Người Việt phiên âm Hán Việt thành Cao Miên.

No comments:

Post a Comment