Monday, 17 February 2014

Ký ức đám cưới ngày 17.2.1979 của con trai Tổng bí thư Lê Duẩn (Lê Kiên Thành - Thanh Niên)

No comments:

Post a Comment