Saturday, 22 February 2014

Bán lữ đoàn lê dương số 13 sang Đông Dương làm gì?Bán lữ đoàn lê dương số 13 nguyên là bán lữ đoàn lê dương dã chiến số 13 (13e demi-brigade de marche de la Légion étrangère - 13e DBMLE), được thành lập ngày 1 tháng 3 năm 1940 để tham gia đạo quân Anh pháp trong chiến dịch Phần Lan. Khi Pháp đầu hàng Đức, đơn vị này chạy thoát được sang Anh. Vấn đề đặt ra cho 1619 người. sĩ quan và binh lính tại hàng ngày 28/6/1940 là lựa chọn xem phải theo ai, tham gia kháng chiến (bất hợp pháp) hay về với chính phủ (hợp pháp).

Ngày 1/7/1940 tiểu đoàn 1 (khoảng 900 người) quyết định ở lại Anh, lập ra bán lữ đoàn lê dương dã chiến số 14 (14e DBMLE, 25 sĩ quan, 102 hạ sĩ quan và 702 binh sĩ) tham gia kháng chiến. Đây là tập thể lớn nhất đi theo kháng chiến đầu tiên. Trong khi đó tiểu đoàn 2 (khoảng 800 quân) kéo sang Ma-rốc với danh nghĩa của 13eDBMLE, quy thuận chính phủ Pháp (thân Đức).

Ngày 4/11/1940 13e DBMLE được giải thể. Bộ phận ở Anh bèn bỏ phiên hiệu 14e DBMLE và lấy lại phiên hiệu và truyền thống của 13e DBLE.

Trong Thế Chiến thứ 2, 13e DBLE lập được nhiều thành tích. Đặc biệt trong trận Bir-Hakem (từ 26/5/1942 đến 11/6/1942), 13e DBLE nằm trong đội hình của lữ đoàn 1 Pháp Tự Do (1re Brigade Française Libre) có công chặn đứng các cuộc tấn công của liên quân Đức Ý, tạo điều kiện cho quân Anh triệt thoái an toàn. Ngày 6/4/1945 13e DBLE được thưởng huân chương Giải Phóng (Croix de la Libération).

Sau khi chiến tranh thế giới kết thúc, chính phủ Pháp quyết định gửi 13e DBLE sang Đông Dương trong thành phần đạo quân viễn chinh tái chiếm thuộc địa cũ. Ngày 6/2/1946 13e DBLE đổ bộ ở Sài Gòn, đóng quân ở phía bắc thành phố, tạo lập tam giác liên hoàn Gia Định – Thủ Đức - Hóc Môn. Tuy nhiên, từ khi  bắt đầu hành quân, các tiểu đoàn của 13e DBLE thường bị xé lẻ, đưa đi nhiều chiến trường khác nhau: tiểu đoàn 1 ở Cam-puchia, tiểu đoàn 2 ở Trung Bộ (Huế và Đà Nẵng), tiểu đoàn 3 ở Nam Bộ. cuộc hành quân. Đến năm 1950, 13e DBLE mới tập trung trở lại, biên chế tăng thêm một tiểu đoàn để làm nhiệm vụ càn quét Đồng Tháp Mười.

Ngày 31/1/1953, tiểu đoàn 4 được giải thể, tiểu đoàn 3 trở thành tiểu đoàn lưu động, ra tận Bắc Bộ. Cuối năm này toàn bộ 13e DBLE được đưa ra Bắc. Trừ tiểu đoàn 2 ở lại đồng bằng sông Hồng, hai tiểu đoàn kia phải lên Điện Biên Phủ: tiểu đoàn 3 (thiếu tá Paul Pégot) trấn giữ cứ điểm Béatrice (Him Lam), tiểu đoàn 1 (thiếu tá de Brinon, sau là thiếu tá Robert Coutant) giữ Claudine.

Ngày 13/3/1954 Việt Minh tấn công Điện Biên Phủ, mở màn bằng trận diệt Him Lam. Số sống sót của tiểu đoàn 3 gom lại chưa đủ một đại đội. Hậu cứ dưới đồng bằng đang tổ chức tái lập tiểu đoàn 3 thì ngày 7/5/1956 Điện Biên Phủ thất thủ, tiểu đoàn 1 bị xóa sổ luôn.

Ngày 15/5/1955 bán lữ đoàn lê dương số 13 là đơn vị quân Pháp cuối cùng rời Đông Dương. Tổng cộng 80 sĩ quan, 307 hạ sĩ quan và 2334 binh sĩ đã bỏ mạng vì cuộc chiến tranh Đông Dương.

No comments:

Post a Comment