Wednesday, 26 February 2014

Đơ Bê là gì?Tiểu thuyết viết về cuộc kháng chiến chín năm hay nhắc đến đơ bê:
Orion cầm máy điện thoại và gọi sang văn phòng của viên sĩ quan Đơ bê Giô dép Mai:
(Tô Đức Chiêu, 2008:78)
Từ đó Thanh Tùng gia nhập làng báo, hắn bộ hắn bộ quân phục, không lái xe Jeep, không dùng cái tên nhà binh Đại úy “Đơ Bê” hắn lấy bút hiệu Mão Đen. 
(Nhị Hồ - Điệp viên giữa sa mạc lửa – chương 13)
Đơ Bê là cách phát âm tiếng Pháp của 2B, tức deuxième bureau, nghĩa là phòng hai hay phòng nhì, bộ phận chuyên trách quân báo trong cơ quan tham mưu Pháp


Với thằng Thiêm, bọn “Đơ-bê Zốt” đã nhẵn mặt, nhưng khi nghe được tin báo thì đã muộn, không xoay chuyển được tình thế nữa, chúng liền cho câu pháo lên để trả thù.
Đơ-bê Zốt (2B/ZOT) là phòng nhì khu vực tác chiến Bắc Kỳ (Zone Opérationnelle du Tonkin).

No comments:

Post a Comment