Friday, 11 October 2013

Hiến binh sen đầm là gì?


Hoàng Phê (2006:437) định nghĩa hiến binhcảnh sát vũ trang trong quân đội một số nước trong khi sen đầm được Hoàng Phê (2006:856) xem là lực lượng vũ trang đặc biệt chuyên giữ gìn an ninh chính trị ở các nước đế quốc, thuộc địa.

Nhưng cả hai từ hiến binhsen đầm đều tương ứng với từ gendarme của tiếng Pháp. Hiến binhLính giữ hiến pháp. Tức là lính “sen-đầm” (Hội Khai Trí Tiến Đức, 1931:236). Sen-đầm chẳng qua chỉ là một từ Việt mượn âm Pháp (gendarme). Hiến binh có sắc thái trang trọng hơn, nhưng vẫn chỉ lính sen đầm mà thôi.

1 comment:

 1. mới nghe từ sen đầm đó
  Tuyết Nhung – Marketing
  ---------------------------------------
  Xem chi tiết về Quay phim phóng sự cưới cho Chú Rể
  Hoặc Quay phim phong su cuoi cho Chu Re

  ReplyDelete