Tuesday, 1 October 2013

Ta đã tiêu diệt những tiểu đoàn xe tăng, thiết giáp nào của ngụy ở đường 9 - Nam Lào 1971?PGS, TS Nguyễn Tuấn Dũng (Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị) (cấp chức quá dài) viết trong tham luận gửi Hội thảo khoa học: 
"Chiến thắng đường 9 - Nam Lào 1971: Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử":
Trong chiến dịch, ta đã tiêu diệt 2 Lữ đoàn, 1 Trung đoàn, 5 Tiểu đoàn bộ binh, 8 tiểu đoàn pháo binh, 4 tiểu đoàn xe tăng, thiết giáp; đánh thiệt hại nặng 2 trung đoàn bộ binh, 1 lữ đoàn biệt động quân, 1 lữ đoàn và 3 tiểu đoàn khác.

Nhưng xe tăng và thiếtgiáp của Việt Nam Cộng Hòa không được tổ chức theo hệ thống tiểu đội - trung đội- đại đội - tiểu đoàn... Vậy 4 tiểu đoàn xe tăng, thiết giáp nào của địch đã bị tiêu diệt trong báo cáo khoa học của ta?

No comments:

Post a Comment