Wednesday, 9 October 2013

Quân cảnh lê dương nào ở Điện Biên Phủ?
Quân cảnh Pháp ở Điện Biên Phủ có một phân đội thuộc đơn vị có phiên hiệu là 3e légion de marche/garde républicaine gendarmerie mobile (viết tắt là 3 LM/GRGM).

Légion có nhiều nghĩa. Trong lĩnh vực quân sự từ này có thể chỉ 1) quân đoàn cổ La Mã 2) quân lê dương Pháp (tức légion étrangère) 3) (trung) đoàn hiến binh. Nghĩa của légion trong phiên hiệu 3 LM/GRGM là nghĩa thứ 3, chỉ một đơn vị cấp trung đoàn của vệ binh cộng hòa & hiến binh cơ động.

Quân cảnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của hiến binh Pháp ở hải ngoại (gendarmerie prévôtale). Cái mà sách vở Việt Nam quen gọi là một bộ phận thuộc tiểu đoàn 3 quân cảnh lê dương ở Điện Biên Phủ thật ra chỉ là một bót quân cảnh / đồn hiến binh (poste prévôtal) ngay bên cạnh bộ chỉ huy của đại tá de Castries. Tháng 1/1954 họ chỉ có 10 người, chỉ huy là viên trung sĩ nhất Salaün. Trước tháng 3/1954 nhiệm vụ của họ rất đơn giản, chỉ là kiểm soát quân nhân, tuần tiễu loanh quanh, điều tra vớ vẩn. Sau đó đồn được bổ sung một hiến binh thuộc địa (gendarme colonial) tên Couetmeur và tám vệ binh cộng hòa (garde républicain) từ trung đoàn 3 dã chiến (3ème légion de marche). Nhiệm vụ của những người này là quản lý tù Việt (gồm cả tù binh Việt Minh), huy động tù đi đào hầm hào, củng cố công sự... Ngoài ra còn có hai hiến binh không quân đến làm công tác điều tra ngày 13/3 rồi kẹt lại luôn. Từ đầu đến cuối không có hiến binh/quân cảnh lê dương nào cả.

No comments:

Post a Comment