Thursday, 3 October 2013

Đọc sai tiếng Tây hay viết sai tiếng Việt đáng xấu hổ hơn?

Một số người Việt không sao trút bỏ được mặc cảm thân phận nhược tiểu, tìm đủ mọi cách chứng tỏ là mình rất rành tiếng Tây, còn tiếng mẹ đẻ thì... kệ m. nó. Có người viết tiếng Việt rất ư là cẩu thả (đổi ngành thành nghành còn giơ cao hai tay thì đổi thành dơ cao hai tay) nhưng lại muốn tiếng Tây của người khác phải hoàn hảo như... thứ tiếng Tây [ba rọi] củamình:

NTD đặt tên mới cho TT Pháp là DĂNG MẮC Ê RÔ (Jean Marc Ayrault nếu đọc đúng giọng làJĂNG MẠC ÂY RÔ).

No comments:

Post a Comment