Tuesday, 5 November 2013

Nhà xéc các chú là gì ?Nhà xéc các chú không phải là chuyện lạ thời trước cách mạng:
Mới đây họ tính cổ động rủ hết thảy anh em chị  em nam nữ, mà nhứt là anh em chị em nam nữ thanh niên, hiệp nhau lại để lập câu lạc bộ cũng như kiểu nhà xéc các chú ở Chợ Lớn hay nói cho đúng nữa, như nhà xéc-bót-tip của tây đầm ở vườn ông Thượng Sài Gòn, để mà chi? 
THÔNG REO
Trung lập, Sài Gòn, số 6798 (6. 8. 1932)
Đó là sòng bạc của người Hoa thời Pháp thuộc. Xéc, tiếng Pháp là cercle, từ điển dịch là câu lạc bộ.
Sòng bài vốn là nghề của người Hoa. Khi người Pháp đến Nam kỳ, họ nhanh chóng hiểu ra ngay nhu cầu phải đưa hoạt động này vào tầm kiểm soát của chính quyền (Considérant la nécessité qu’il y a de réglementer les cercles chinois d’une manière uniforme). Nghị định ngày 27 tháng 2 năm 1882 của thống đốc Le Myre De Vilers quy định:
-Muốn mở nhà xéc phải làm đơn xin (điều 1)
-Đơn phải gửi cho quan giám đốc nội vụ (directeur de l’Intérieur) đính kèm danh sách hội viên sáng lập, ghi rõ nghề nghiệp, môn bài của những người này cùng với tên của chánh phó hội trong số hội viên sáng lập, cam kết cùng chịu trách nhiệm tuân thủ pháp luật và ký quỹ 1000 đồng biệt (piastre). Ngoài ra còn phải nộp bản đồ nhà (3 bản), cơ quan chức năng phải đến khám xét và cấp biên bản (2 bản)  (điều 2).
- Không đủ 10 hội viên, không được mở nhà xéc. Không được thu nhận quá 40 hội viên. Người Hoa, nếu là thần dân của ngoại bang, không được làm hội viên. Mỗi nhà xéc được phép có 6 người phục vụ là người châu Á  (điều 3).
- Cửa nhà xéc phải ở mặt tiền, hướng ra công lộ. Nhà xéc được có tối đa hai lối ra vào: một cho hội viên và một cho người phục vụ.
-Hàng tháng nhà xéc phải nộp trước một khoản thuế là 20 đồng biệt (piastre) (điều 6).
-Hội viên có quyền mời khách người Hoa đến nhưng phải báo trước cho cơ quan có thẩm quyền biết (điều 7).
-Nhà xéc chỉ được tổ chức chơi các trò ghi ở điều 8 của nghị định này, bao gồm mạt chược (dominos), xí ngầu (dés), bài tây (cartes en deux couleurs), bài tứ sắc (cartes en quatres couleurs).

No comments:

Post a Comment