Monday, 4 November 2013

Tán binh là gì?Tán binhlính đi rải rác nhiều nơi, không tập hợp lại một chỗ (Lê Văn Đức, 1970b:1348). 

Đào Duy Anh (1950:1770)  mượn từ tán binh散兵của tiếng Hán để dịch từ tirailleur của tiếng Pháp.

Lê Khả Kế (2001:1654) phân biệt hai loại tirailleur 1) lính biệt kích, lính phân tán 2) lính bản xứ (ở các thuộc địa Pháp). Nghĩa 1 thời Napoléon chỉ tán binh, tức thứ lính đi trước đội hình chính, làm nhiệm vụ bắn quấy rối địch quân (Soldat détaché en avant d'une colonne pour tirer à volonté sur l'ennemi). Nghĩa 2 (bộ binh nhẹ người bản xứ ở các thuộc địa của Pháp - Soldat de certaines troupes d'infanterie, recruté parmi les populations autochtones des anciens territoires ou protectorats français d'outre-mer, encadré par des officiers français) ở nước ta còn có tên gọi nôm na là lính tập. Không nên dùng từ tán binh để gọi loại tirailleur này.

1 comment:

  1. Từ Nguyên Học đọc bài viết của linh sau không biết có góp ý gì không? nhưng bản thân mình thì chưa đồng tình cho lắm về cách giải thích từ Khả Năng, Khả Dĩ, Phong Kiến,....
    http://bookhunterclub.com/nhung-tu-dung-sai-trong-ngon-ngu-tieng-viet/

    ReplyDelete