Monday, 11 November 2013

Năng lực như thế, tư cách như thế sao có thể gánh vác những công việc như thế?


Báo chí đồng loạt đưa tin 6 điều tra viên cùng phủ nhận đánh đập, ép cung ông Chấn.
Đại tá Phạm Văn Minh, Giám đốc CA Bắc Giang, cho biết 6 điều tra viên trực tiếp điều tra ông Nguyễn Thanh Chấn 10 năm trước đã hoàn tất giải trình mà theo đó “không thấy có vấn đề gì”, tất cả đều đều khẳng định không ép cung, đánh đập, “hướng dẫn khai” như tố cáo.
Phạm Văn Minh năm xưa mà ưu ái cho Nguyễn Thanh Chấn làm tường trình chắc cũng sẽ không thấy có vấn đề gì.
 Sự thật một đàng, hồ sơ ra một nẻo, đó là vấn đề.
Không nhìn thấy một vấn đề to như trái núi, đó cũng là vấn đề.
Những con người như vậy đã và đang giữ cương vị như vậy trong ngần ấy năm, đó mới chính là vấn đề. Thậm chí việc xem xét trách nhiệm đối với ông Minh chưa được đặt ra.

Sẽ còn những Nguyễn Thanh Chấn khác. Đây không phải là vấn đề nữa, vì là chuyện ai cũng biết rồi. 

No comments:

Post a Comment