Friday, 22 March 2013

Phim người lớn là gì?Phim người lớn là phim (cho) người lớn xem. Có điều người lớn ở Việt Nam không được phép xem phim người lớn của Mỹ, Pháp, Nhật, Hàn... (tiếng Anh là adult movie hay adult video). Ra rạp ở Việt Nam chỉ thấy có phim không dành cho trẻ em, phim cấm trẻ em dưới 16/18 tuổi... mà không có phim người lớn.

No comments:

Post a Comment