Saturday, 30 July 2011

Súng ghít là súng gì?

Ghít là từ gốc Anh (grease). Súng ghít (grease gun) là tiểu liên M3, được quân đội Mỹ đưa vào sử dụng từ cuối năm 1942.

No comments:

Post a comment