Saturday, 18 May 2013

Là vua hay là nữ hoàng?Một số người Việt tự cho là thông tuệ, tỏ ra rất tâm đắc với câu Bộ binh là nữ hoàng của chiến trường. Họ tưởng người Pháp phải khâm phục người mình lắm vì mình biết được cả bản gốc tiếng Pháp từ thời Napoléon ở truồng.
Vào thời Phục Hưng ở châu Âu chưa có không quân, chưa có tên lửa hạt nhân, xe tăng không có, hiệu lực của hỏa pháo còn hạn chế nên bộ binh là lực lượng giữ vai trò quyết định chiến trường, là xương sống của quân đội. Người Pháp gọi cho văn vẻ, tôn xưng bộ binh là reine des batailles vì bộ binh tiếng Pháp là infanterie, một từ giống cái. Chỉ có thể nói L’infanterie est la reine des batailles, chứ không thể dùng từ roi (giống đực, nghĩa là ông vua). Đây là một vấn đề do ngữ pháp tiếng Pháp quy định, không phải vì bộ binh là vua bà. Người Việt nào đó khi dịch reine des batailles đã không dùng từ hoàng hậu vì chẳng thấy ai là vợ ai ở đây, nhưng vẫn cứ gọi bộ binh là nữ hoàng. Gọi bộ binh là vua chiến trường thì có gì sai? Gọi bộ binh là nữ hoàng thì có gì hay ho hơn?

No comments:

Post a Comment