Friday, 29 June 2012

Phật lăng là gì?


Phật lăng là tên gọi cũ của đồng tiền Pháp (đồng phơ-răng; phơ-răng là phiên âm của franc). Nguyễn Văn Khang (2007:264) cho rằng phật lăng là từ mượn tiếng Pháp bằng cách đọc Hán Việt thông qua tiếng Hán. Nếu hiểu như vậy thì phải coi lộ bố từ mượn tiếng Nga bằng cách đọc Hán Việt thông qua tiếng Hán,  tuy-líp là từ mượn tiếng Thổ Nhĩ Kỳ thông qua tiếng Pháp, pa-pi-ê-ma-sê là từ mượn tiếng Pháp thông qua tiếng Nga, ... Chỉ có một điều khó hiểu là tại sao nguồn gốc của từ được tính ở đời ông mà không phải ở đời cha hay đời ông cố.

No comments:

Post a Comment