Tuesday, 17 April 2012

Quần phăng là quần gì?


Quần phăng là quần tây. Gốc của phăngFrance, nghĩa là Pháp.
* Nó mặc quần phăng xanh, áo trắng, đây là bộ diện nhất mà nó chỉ mặc trong dịp hội hè. Nguyễn Huy Thiệp (2004:72)

No comments:

Post a Comment