Friday, 6 April 2012

Bồi là từ gốc Anh hay gốc Pháp?


Bồi là một trong số mươi từ mượn âm được thu nhận vào từ điển tiếng Việt sớm nhất. Hội Khai Trí Tiến Đức (1931:56) cắt nghĩa là người hầu hạ và ghi chú là bởi chữ “boy” tiếng Hồng-mao, nghĩa là thằng nhỏ. Phần đông các nhà nghiên cứu về sau xem bồi là từ gốc Pháp (Nguyễn Quảng Tuân, 1992:78; Nguyễn Kim Thản, 2005:166) bởi vì từ này được người Việt mượn âm trực tiếp từ tiếng Pháp khi Việt Nam bị Pháp đô hộ.


Người An-nam trước khi nhà nước Pha-lăng-sa sang Bảo-hộ thì chưa có tiếng sà-phòng (savon), nhà ga (gare), rượu bia (bière), cậu bồi (boy) v.v.
Nam Phong Tạp Chí số 59 (1922:351, Vũ Công-Nghi)

1 comment:

  1. boy gốc tiếng Anh, du nhập vào tiếng Pháp, thời thuộc địa ở VN, có nghĩa người giúp việc đàn ông.
    Là phụ nữ, có chữ boyesse. ĐT

    ReplyDelete