Wednesday, 18 April 2012

Bột săm bét là gì?

Săm bét / săm pết là một chất bảo quản thực phẩm, có công thức hóa học là KNO3 . Hàng thịt ngoài chợ hiện nay hay dùng bột săm bét pha vào nước để mông má lại các miếng thịt ôi thiu, đánh lừa cảm quan của người mua.
Săm bét / săm pết là biến dạng của xan pết, trước đây vào tiếng Việt qua đường tiếng Pháp (salpêtre) (Lê Ngọc Trụ, 1993:821). Từ salpêtre này trước nữa đã được dịch là tiêu thạch (chữ Hán: ) (Đào Duy Anh, 1950:1592).

No comments:

Post a Comment