Friday, 16 November 2012

Ai là người đầu tiên dùng thuật ngữ chỉ tệ với nghĩa là đồng tiền, không nhất thiết phải là tiền giấy?

Không rõ vì lý do gì một số trang Web bằng tiếng Việt ở hải ngoại thường dùng chỉ tệ để dịch từ currency của tiếng Anh. Một trong dấu vết sớm nhất của từ này trên Internet là một bài viết ở trang Vietcatholic vào tháng 2/2003.

No comments:

Post a Comment