Monday, 5 November 2012

Hoạt họa sao không nhúc nhích?Từ cartoon của tiếng Anh có nhiều nghĩa. Cartoon có khi tương đương với hí họa (a humorous drawing) nếu chỉ một bức vẽ hoạt kê, chọc cười; do đó, dịch là tranh vui cũng được. Cartoon có khi là phim hoạt họa (an animated piece of film which is often but not exclusively humorous): hoạt ở đây (chữ Hán là ) là nhúc nhích, động đậy (hoạt động, hoạt bát, sinh hoạt, hoạt tính...), không phải hoạt (chữ Hán là滑 ) của hoạt kê.
Tranh vui là tranh hoạt kê, là hí họa, không phải là hoạt họa.

No comments:

Post a Comment