Friday, 30 August 2013

Bác Hồ thật là biết nói chơi không?Không ít người (vụ trưởng vụ báo chí ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Thế Kỷ, Nguyễn Thế Lượng, Đỗ Đức Thuần) kính cẩn trích dẫn chuyện Bác Hồ hỏi tại sao không nói là đường to thaycho đại lộ. Không ai hỏi tại sao Bác hỏi tại sao mà chỉ biết rối rít khen rất là giản dị, rất là dễ hiểu. Khen suốt nửa thế kỷ vẫn chưa thấy đã thèm.

Cái nguyên nhân để đường to không thay được đại lộ cũng là nguyên nhân để Bác khẳng định Đảng ta thật là vĩ đại mặc dù không to lớn mấy, giống như việc Bác phong ông Giáp làm đại tướng chứ không gọi ông là tướng to

Có những chỗ giản dị, dễ hiểu là hay. Có những chỗ lại không hay. Nhờ giữ được sự phân biệt tế nhị đó mà sau này ta có đại lộ Hồ Chí Minh, đại lộ Nguyễn Văn Linh, đại lộ Võ Văn Kiệt... Tất cả đều là đường to mà không ai gọi là đường to.

No comments:

Post a Comment