Tuesday, 20 August 2013

Thạch nữ là gì?Thạch (âm Hán Việt của) là đá. Đá là biểu tượng của vô sinh, vô dụng.
Người vô dụng không khác gì con chó đá (thạch cẩu, 石狗) không biết giữ nhà, không biết đi săn.
Thạch nhân  (石人) là người ngu ngốc, không biết gì cả (như cái tượng đá).
Ruộng đất cày cấy được gọi là điền (). Thạch điền (石田) là ruộng không canh tác được, không thể sản sinh ra bất cứ thứ gì.
Thạch nữ () là người đàn bà không sinh đẻ được gì cả (femme stérile) (Đào Duy Anh,  (2005:809). Từ này cũng được dùng để chỉ người phụ nữ không có âm đạo hoặc dị tật âm đạo (màng trinh quá dày, ống âm đạo dính chặt...) nên không thể sinh hoạt chăn gối bình thường và không thể sinh con đẻ cái. Theo quan điểm đời xưa cũng là vô dụng.

No comments:

Post a Comment