Saturday, 3 August 2013

Bây giờ là thời buổi nào?
Cẩm nang sinh hoạt đạo đức gia đình của linh mục Đan Vinh (nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội, 2009) ở trang 69-70 ra điều kiện cho các cặp vợ chồng rối đạo (vợ chồng chưa hoặc không thể chịu phép hôn phối ở nhà thờ) như sau:
Họ cần tiếp tục giữ các bổn phận cầu nguyện sớm tối, dự lễ Chúa nhật, ăn chay hãm mình đền tội, chu toàn bổn phận giáo dục đức tin cho con cái.
Thôi thì qua sông phải lụy đò là chuyện đương nhiên.
Đổi lại linh mục chính xứ có thể cho họ xưng tội kín đáo và rước lễ một lần tại một nhà thờ xa lạ (tránh rước lễ ngay tại nhà thờ giáo xứ vì sẽ gây thắc mắc và nên cớ vấp phạm cho nhiều người trong xứ). Thân có tội, bị đối xử như vậy cũng là chuyện có thể hiểu được.
Khó hiểu nhất là câu cuối cùng:
Họ phải tránh giao hợp vợ chồng trước khi được rước lễ một lần ấy.
Thế nào là giao hợp vợ chồng thì người đọc tự hiểu, sách không giải thích thêm cũng không quy định rõ các kiểu giao hợp phù hợp với đạo đức Công giáo. Sách không nói rõ phải tránh giao hợp vợ chồng trước khi được rước lễ bao lâu: 15 phút? một giờ ? một tuần ? Một tuần trước khi rước lễ lần này có gì khác với 51 tuần sau khi rước lễ lần trước ?

No comments:

Post a Comment