Tuesday, 6 August 2013

Phong nhũ phì đồn có gì xấu xa?


Phong nhũ phì đồnvú to mông nở. Người Việt dịch Phong nhũ phì đồn (丰乳肥) của Mạc Ngôn phải đổi tựa lại thành Báu vật của đời để khỏi ai nghĩ đến... vú to mông nở.

Phùng Nguyên (báo Tiền Phong) bảo phong nhũ phì đồn vốn không xấu:


Có lẽ dân gian ngày xưa phải nhìn thấy (phong nhũ phì đồn kiểu) Bà Tưng thì nhục cảm, nhục dục mới trỗi dậy. Nhưng các cụ mà sống dậy được sẽ hỏi:
-Phùng Nguyên ơi, Bà Tưng thả rông thế kia để thể hiện ước vọng gì đấy?

No comments:

Post a Comment