Tuesday, 10 July 2012

Ai dám gọi lịch sử là con điếm?

Lục tung Google chỉ tìm được một trang có câu này: Lịch sử là con điếm mà các chính khách ôm ngủ hằng đêm. Tác giả khoe là trích dẫn Napoléon Bonaparte. Lại lục tung tổng tập Napoléon Bonaparte (5 quyển), nhưng không tìm thấy câu nào như vậy. Mấy quyển Dictionnaire des Citations chỉ dẫn một câu có ý nghĩa rất khác với câu đã dẫn trên đây ( L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord). Ai biết được nguồn gốc của việc lịch sử trở thành con điếm, xin chỉ giúp và sẽ có hậu tạ.

2 comments:

 1. Theo link này

  http://www.tsquare.tv/themes/05_MakingHistory.php

  thì một sử gia đã nói rằng: History is a whore; anyone with money or power can screw it.

  Sử gia này tên là Zhang Zhenglong (Trương Chính Long? - Không biết ông này là ai)

  ReplyDelete
 2. Ngộ quá. Câu này hao hao giống với câu được cho là của Napolèon.

  ReplyDelete