Monday, 2 July 2012

Khắt khe hay khắc khe?

Khắt khe có nghĩa là quá nghiêm khắc, chặt chẽ... (Nguyễn Kim Thản, 2005:832). Một số người Nam Bộ thường viết nhầm thành khắc khe vừa do liên tưởng đến từ nghiêm khắc, vừa do âm /k/ cuối âm tiết thường được thể hiện bằng chữ cĐây là lỗi chính tả rất phổ biến ở người ít học, không phân biệt được khi nào viết c, khi nào viết t, nhất là khi họ không hiểu được nghĩa của từ (biến sơ lược thành sơ lượt chẳng hạn)

No comments:

Post a Comment