Tuesday, 17 July 2012

Sáng lạng là sao?

Là viết sai chính tả. Từ điển chỉ có xán lạn, âm Hán Việt của燦爛, nghĩa là rực rỡ. Với một số người Việt hiện nay cả xánlạn đều vô nghĩa. Vì vậy họ nghĩ phải viết là sáng mới hợp với cái nghĩa rực rỡ. Nhưng lạng là gì thì chẳng ai giải thích được.

No comments:

Post a Comment