Tuesday, 3 July 2012

Dịch tên Biển Đông sang tiếng Pháp như thế nào?


Biển Đông đương nhiên phải là Mer de l’Est trong tiếng Pháp. Nhưng trong tiếng Pháp, Mer de l’Est có thể là một trong năm biển sau: Mer Morte (Biển Chết), Mer de Chine Orientale (Đông Hải của Trung Quốc), Mer du Japon (Biển Nhật Bản), Mer Baltique (Biển Ban Tích) và Mer de Chine Méridionale (Biển Nam Trung Hoa). Trong ngữ cảnh liên quan đến Việt Nam, Biển Đông chính là Mer de Chine Méridionale. Người Pháp dùng cái tên này do tiếng Trung Quốc là 南中国海 (Nam Trung Quốc Hải), còn gọi là 南海 (Nam Hải). Người Việt ta ngày trước toàn phải học cái tên Nam Hải trong sách địa lý, mãi sau này mới đổi gọi là Biển Đông. Nhưng các anh Tây vẫn cứ lấy Trung Quốc làm chuẩn để ngắm biển, không có lý do gì để ngắm biển từ phía Việt Nam. Một phiên dịch/biên dịch người Tây, nếu không làm việc với các văn kiện hay tình huống liên quan đến nhà nước Việt Nam, có lẽ sẽ dịch Biển Đông thành Mer de Chine Méridionale hay Mer de Chine du Sud. Nhưng ta mà cũng dịch như thế trong hoàn cảnh nào cũng là mất thớ quá.

No comments:

Post a Comment