Saturday, 1 December 2012

Màu hoa hiên là màu gì?

Cây hiên, tức huyên thảo, kim trâm, lê lô, lộc thông, cùng họ với hành tỏi, có tên khoa học là Hemerocallis fulva, là cây thân thảo. Cây ra hoa vào mùa hạ và mùa thu, có mùi thơm, ăn được (xào hoặc nấu canh), có thể dùng làm thuốc hoặc làm màu nhuộm (vì vậy mà có tên màu là màu hoa hiên)
Ngày nay ít người nhìn thấy hoa hiên. Nói màu hoa hiên không dễ hình dung bằng màu cà rốt.

No comments:

Post a Comment